N1bravoaš portal koji egzistira već duži period (od 1. juna, 2008. godine) je u proteklom javnom diskursu osvojio značajno mjesto kod čitatelja kako iz našeg kraja tako i sa strane koji ga prate. Malo smo analizirali protekli mjesec januar 2018. godine koji kako znamo se završio.

Uporedili smo neke činjenice, naime u decembru 2017. godine objavili smo ukupno 32 nova teksta na portalu i kada smo pogledali orginalne IP adrese posjetilaca dobili smo da je posjete na ova 32 teksta zabilježeno 26,786 hiljada posjeta, dakle samo na te tekstove da ne govorimo o drugom sadržaju koji je prije objavljen i nalazi se na portalu.

Stanje u januaru 2018. godine govori u prilog da smo objavili za mjesec ukupno 30 tekstova koji su imali orginalne IP adrese posjete čak 30,413 hiljada posjete i ovdje se ne ubrajaju ostali tekstovi koji su prije objavljeni.

Kada smo analizirali koliko je posjete u januaru na 30 objavljenih  tekstova bilo posjete na naše orginalne vijesti dobili smo cifru da je njih posjetilo 22,998 hiljada od 30,413 hiljada posjetilaca, kada se to podijeli na 30 tekstova dobijamo da je svaki tekst posjetilo u prosjeku preko hiljadu posjetilaca.

Kroz ove činjenice vidi se da nam naši posjetioci i čitatelji vjeruju na informacijama i zanimljivim tekstovima što za nas puno znači u radu koji je za nama kao i koji je pred nama.

 Podsjećamo vas mi nismo portal ni pod čijom palicom i sam naslov koji je u našem naslovu INFORMATIVNO-EDUKATIVNI određuje našu misiju da vas informiše o događajima kod nas i da kroz određene sadržaje tekstova educiramo o određenim temama.

Zato još jednom hvala čitateljima na ovom velikom priznanju koje se ogleda kroz posjećenost i pažnju.