Npsenicaa današnjoj hutbi najavljeno je da će akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode trajati do nedjelje 11.novembra do akšam namaza. U svim džematima namjernice će biti prikupljane kao i prethodnih godina.U džematu Gornji Rahić one će se prikupljati kod džamije gdje je novi objekat mekteba u prizemlju.

Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH obavještavaju muslimane, pripadnike Islamske zajednice u BiH, da će ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode biti organizirana kao i prethodnih godina. Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH. Poljoprivredni proizvodi, prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu učenika medresa i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

 Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur'anskim ajetima:

''O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.'' (El-Bekare 267, 268)
''On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite- jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.'' (El-En-a'm 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda alejhi selam.
Ibn Omer, r.a, prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: 'Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina.''
Allahov Poslanik alejhi selam, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a, neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: 'Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.''

OBRAČUNAVANJE ZEKATA NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE U BiH
Zekat se daje u slučaju posjedovanja viška voća, povrća, ili drugih poljoprivrednih proizvoda. Zekat na poljoprivredne proizvode obračunava se na sve što izraste iz zemlje, a od čega čovjek ima određenu korist. Pretežno je mišljenje islamskih pravnika da se to odnosi na svo voće i povrće, žitarice, rižu, soju, pamuk i med, dok neki u ovu kategoriju ubrajaju i ribu, morske plodove i duhan.
Zekat na poljoprivredne proizvode se daje na ukupne prinose u iznosu od 10% za prirodno navodnjavane, 5% za vještačko navodnjavane i 7,5% za poljoprivredne proizvode koji su navodnjavani dijelom prirodnim, a dijelom vještačkim putem. Zekat na poljoprivredne proizvode daje se odmah po žetvi ili ubiranju .
Nisab za poljoprivredne proizvode prema hanefijskom mezhebu (mezheb kojeg prakticiraju muslimani u BiH) nije tačno određen, nego se određuje prema potrebama davaoca zekata i podrazumijeva sve ono što prelazi osnovne potrebe zekatnog obveznika. Prema drugim pravnim školama nisab za poljoprivredne proizvode je 653 kg.
Za sve koji nisu sigurni koju količinu da izdvoje, najbolje je posavjetovati se sa imamom u džematu ili Medžlisom.