POZIV U MEKTEBMekteb je osnov i temeljodgojno-obrazovnogprocesa Islamske zajednice kao i temelj Bosansko-hercegovačkog društva općenito. Mekteb ima svoj historijski put i kontinuitet, a njegova uloga i značaj u prošlosti je nemjerljiv promatrajući sa ove vremenske distance. Islamska zajednica je čuvala, njegovala, razvijala i unaprijeđivala mekteb i odgojno-obrazovni rad u mektebu u različitim društvenim okolnostima koje su bile. Također, mekteb i danas ima veoma zapaženu ulogu i daje veliki doprinos najvažnijem segmentu jednog društva, a to je odgoj i obrazovanje.

Uslovi u kojima se danas realizuje mektebska nastava su dobri i u mnogome se razlikuju, odnosno mnogo su bolji od onih u kojima su ranije generacije učile i poučavale. Dakle uslovi, okolnosti, društvene prilike, Nastavni planovi i programi, ilmihali, nastavna sredstva i pomagala itd., su promjenjljivi i mjenjaju su, međutim, osnovna misija i zadaća mekteba je uvjek ista, a to je odgajanje i poučavanje mladih naraštaja. Upravo odgojipoučavanje mladih naraštaja, jedan je od najvažnijih zadataka kako pojedinca, tako i porodice, zajednice  i društva u cjelini.

Draga braćo živimo u vremenu tehnološkog razvoja i napretka, što je dobro. Sve što doprinosi poboljšanju životnih uslova ima našu podršku, ako je u skladu sa vjerom. Međutim, živimo i u vremenu elektronskih sredstava komuniciranja (telefon, računar, tablet itd.), a sve se manje družimo i manje međusobno razgovaramo. Zato, iskoristimo blagodat i mogućnost slanja djece u mekteb, upravo da bi se družila, učila i trošila vrijeme na koristan način. Neka nam djeca koriste blagodati interneta i savremenih tehnoloških dostignuća, ali za lakše učenje i usvajanje mektebskih i školskih sadržaja. Stoga, umjesto nepotrebnog gledanja u mobilni telefon i pregledanja raznih beskorisnih pa i štetnih stranica, usmjerimo našu djecu da zdravo odrastaju sa svojim vršnjacima i da se uče dobrim međuljudskim odnosima, putem lijepih lijepih riječi i lijepih primjera koje će naći u mektebu. 

Tumačenje vjere i praktični život u vjeri učili smo od naših dobrih predaka, a Poslanik, a.s., je rekao: ''Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.'' (Buharija i Muslim) Među najveličanstvenije i najbolje ibadete i Bogu draga djela ubraja se traženje i stjecanje znanja. Vrijeme koje živimo, okolnosti i prilike u kojima se odvija mektebska nastava traže nove ideje, odvažne iskorake, fleksibilnije programe i sadržaje, traže svježu energiju i veću  angažiranost učesnika odgojno-obrazovnog procesa u mektebu. Također, vrijeme koje živimo zahtjeva budnost i opreznost, te angažiranost u pogledu usvajanja i prihvatanja novih i suvremenih metoda poučavanja i očuvanja tradicionalnih vrijednosti mekteba. Na to nas obavezuju i naši uzoriti prethodnici koji su predano učili i stjecali znanje, te prenosili iskustva učenja i prenošenja znanja. Važnost znanja možemo razumjeti i iz Allahovedž.š., naredbe Poslaniku a.s., da od njega traži da mu poveća znanje: Reci;"Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!"(Ta-ha; 114)                                         

Islamska zajednicau Bosni i Hercegovini je pozvana, nadležna, ima pravo i obavezu da u skladu sa svojim mogućnostima osmisli i ponudi najbolji odgoj i poučavanje, te tumači i objašnjava vjeru i vjerske propise. U tu svrhu pored drugih odgojno-obrazovnih ustanova koje ima u svom sistemu, kontinuirano čuva, njeguje i unapređuje mekteb i mektebsku pouku. Islamska zajednica putem mekteba baštini i uz stručne kadrove vrši odgoj i poučavanje mladih naraštaja, što predstavlja snažnu podršku i pomoć roditeljima u ispunjavanju njihove roditeljske dužnosti.

Za kvalitetan rad u mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan odnos između polaznika mekteba, muallima i roditelja kao neposrednih učesnika i Plana i programa mektebske pouke kao sadržajnog faktora.Povodom početka nove mektebske godine Uprava za vjerske poslove Rijaseta uputila je odgovarajuća uputstva mešihatima, muftijstvima i medžlisima Islamske zajednice kako bi blagovremeno bile poduzete potrebne aktivnosti u tom pogledu. Stoga, potrebno je damedžlisi islamske zajednice, glavni imami, džematski odbori i muallimi/imami izvrše posljednje pripreme za nesmetan početak i funkcionisanje mektebske nastave, kako bi se odvijala u optimalnim uslovima i na najbolji način na opšte zadovoljstvo polaznika, muallima, roditelja i cjelokupne zajednice. Općenito današnji uslovi rada u većini mekteba su dobri, međutim mogu biti i bolji, jer to zaslužuju polaznici mekteba i naši muallimi.

Shodno naprijed rečenom, dragi roditelji svijesni smo da bez mekteba nema aktivnog džemata i bez mekteba teško je podizati i odgajati zdrave generacije, te graditi uspješno društvo. Zato pozivamo vas da date svoj doprinos mektebu i mektebskoj nastavi i ispunite jedan dio svoje roditeljske zadaće, a to je redovno slanje djece u mekteb, jer to je u najboljem interesu za vas, vašu djecu i cjelokupno društvo.

Uz dovu Uzvišenom Allahu dž.š., da nas uputi na pravi put, da podari lijep odgoj, korisno znanje i mudrostpolaznicima mektebske nastave, čestitamo roditeljima, muallimima i polaznicima mekteba početak nove mektebske godine i nove školske godine. Molimo  Allaha, dž.š., da nam olakša put do odgoja i obrazovanja, te želimo uspješnu novu mektebsku i novu školsku godinu.

Dr. Enes Svraka, šef odjela  za mektebsku nastavu i mlade