1pijaca rahicdec2016Jučer u srijedu 02.10.2019. godine održan je sastanak predstavnika MZ G.Rahić i inspektorata Brčko Distrikta. Dogovoren je izlazak i jedno upozorenje za sve koji petkom u vrijeme pijace postave standove mimo prostora pijace.

Znači, neće biti dozvoljeno da se vrši prodaja roba na putu od čaršije pa do ulaska u prostor pijace, a svim prekršiocima će biti izricane novčane kazne ukoliko se ne budu pridržavali pravila.

p.s. Zabrana se odnosi i na asafaltni put koji ide pored pijace, koji je u zadnje vrijeme okupiran da se ne može proć, a pijaca gdje treba da bude prostor je prazan.