12ekipaU nedjelju 9. jula 2017. godine u okviru programa „Rahićko ljeto 2017“ odigrana je nogometna utakmica veterena FK“G.Rahić“. Prije odigravanja revijalne utakmice na stadionu Šljevik veterani su obišli mezarje na Brdu i kod ambulante gdje su posjetili mezarove Šabanović Mirsada (Žike) i Ibrišimović Mirsada (Tombe) pručivši im fatihu prisjećajući se klubskih drugova koji su obilježili značajan period kluba u prošlosti i sadašnjosti.

Utakmicu je sudio Mešanović Mirza, pomoćnici Kovačević Kemir i Ibrišimović Mirza, delegat Ramić Muharem.

Razultat odigranog meča je na kraju utakmice bio 3:3 .

Prvu ekipu su sačinjavali sledeći igrači;

1.Ibrišimović Azur (kapiten),

2.Karalić Enes,

3.Muratović Vahidin,

4.Karibašić Mirza,

5.Lišić Nihad,

6.Lišić Meksud (Sead),

7.Zaimović Irfan,

8.Musić Eldin,

9.Bošnjaković Ramiz,

10.Ikanović Samir,

11.Čardaklija Husejn,

12.Karahmetović Zudo,

13.Karibašić Alen,

14.Dačaj Ćazim

Službeni predstavnici: Softić Esad,Ramić Mirsad,Ahmetović Ilijaz i Dedić Enver.

Drugu ekipu su sačinjavali sledeći igrači;

1.Junuzović Adnan,

2.Ikanović Himzija (kapiten),

3.Sušić Damir,

4.Hercegovac Bakija,

5.Karalić Amir,

6.Dizdarević Suljo,

7.Mehmedović Salih,

8.Mehić Admir,

9.Trokić Samir,

10.Hokić Novalija,

11.Potrić Nedžad,

12.Lišić Ferhat,

13.Dedić Ekrem,

14.Kešinović Salih

Službeni predstavnici: Softić Sead,Bekić Dževad i Musić Nermin.

Na kraju su veterani uz druženje priveli ovaj sportski dan kraju i tako se prisjetili prošlih vremena uspjeha kao i neuspjeha kluba FK „G.Rahić“.