3ekiU petak 24.novembra 2017. godine Mikrokreditna fondacija „Eki“ podružnica Brčko su posjetili Sedmu osnovnu školu u Gornjem Rahiću. Goste je primio i dočekao sa menadžmentom škole direktor osnovne škole prof.Samir Kurtalić izvještava dzematrahic.ba.

U razgovoru sa predstavnicima „EKI“ fondacije na čelu sa šefom podružnice Brčko Himzijom Ikanovićem i njegovim saradnicima Avdičević Asimom i Edinom Denić, direktor Sedme osnovne škole je izrazio zahvalnost na vrijednoj donaciji knjiga (70) koje su namijenjene za školsku lektiru učenicima škole.

„Eki“ je kao odgovorna organizacija uključena pored svoje osnovne djelatnosti i na unapređenju lokalne zajednice kroz socijalne aspekte na nivou BiH, zdravstvene ustanove,dječije potrebe te jednokratne potrebe neophodne ugroženim članovima zajednica.

Ova vrijedna donacija osnovnoj školi će olakšati učenicima rad potreban za literaturu neophodnu za lektiru.

Inače fond biblioteke u osnovnoj školi je dosta skroman naspram potreba i neophodno ga je pojačat i obnovit jer nekih naslova lektire što zbog dotrajalosti, što zbog uništenja ima u nekim naslovima vrlo mali broj tako da učenici naprimjer jednog odjeljenja od dvadesetpet učenika moraju dijelit pet naslova kako bi svi pročitali zadatu temu. 4eki

Eki je prepoznao ovaj proritet škole te svojom današnjom donacijom će bar jednim dijelom olakšat rad učenika i nastavnika.

Eki je u dosadašnjim svojim aktivnostima imao nekoliko zapaženih projekata sa gradskom bibliotekom Brčko, isto tako sa drugim osnovnim školama kao i nekim udruženjima poput Inkluzije (djeca i odrasli sa posebnim potrebama i intelektualnim teškoćama) i udruženja dijabetičara Brčko distrikta.