Zprut izahvaljujući reakciji Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko distrikta BiH kao i šefa Odjeljenja Edina Zaimović gradonačelnik Brčko distrikta BiH donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za demontažu i rušenje objekata bivše fabrike "Izbor" kao i naselja "Prutače" kod Brčkog piše infobrcko.com.

Demontažu i rušenje više objekata na bivšoj fabrici obuće "Izbor" kao i na rušenju objekata za kolektivno stanovanje naselja "Prutače" radit će firma "Gradnja - Cop" Brčko. Za ove namjene finansiranje će se izvršiti iz budžeta za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 50. 591 KM.

Završetkom ovih radova Brčko će konačno riješiti dugogodišnji problem, te zasigurno stvoriti interesovanje budućim investitorima za ove lokacije posebno kada je lokacija bivše fabrike "Izbor" koja od završetka rata predstavlja ruglo grada.