1iomrahicNakon određenih priprema u proteklom periodu počeo je sa radom"Mali vrtić" u Gornjem Rahiću i Maoči proteklog vikenda.

Roditelji djecu iz Gornjeg Rahića subotom, a iz Maoče nedjeljom mogu dovesti u vrtić, na igru s mladim volonterima iz ovih zajednica.

Kroz igru, zabavu i učenje najmlađi stanovnici ovih mjesta imaće priliku da se druže, upoznaju i razvijaju svoje vještine.

Riječ je o aktivnostima u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

Roditelji djecu u Gornjem Rahiću mogu dovesti subotom sa početkom u 13:00 sati, prostorije Mjesne zajednice u Domu kulture, igraonica traje dva sata i predviđeno je da ide takav projekat u naredna tri mjeseca. U Maoči roditelji djecu mogu dovest nedjeljom sa početkom u 10:00 sati u prostorije džamije. Dakle, sve je za djecu besplatno i pozivaju se roditelji da dođu sa djecom na navedene lokacije kako bi se djeca socijalizirala sa drugim vršnjacima naših sredina.