1pripremaDanas je u Sedmoj osnovnoj školi počela pripremna nastava. U područnoj školi u Palanci pohađa 14 a u centralnoj u Gornjem Rahiću 29 učenika. Ove godine je nešto slabiji broj upisanih učenika za prvi razred naspram prethodnih godina. Fotografije su zabilježene u  područnoj školi u  Palanci i centralnoj u Gornjem Rahiću.

Sa djecom će raditi odgojitelji koji su uposleni u predškolskim ustanovama i bave se pripremom za školu.

Djeca tokom pripremne nastave prolaze 150 obaveznih sati, s tim što dnevno mogu imati najviše tri sata. To je minimum koji zakon propisuje, mada je namjera broj sati povećati na 300,  kako je prije nekoliko godina i bilo u saradnji sa UNICEF-om.

Tokom tih 150 sati odgajatelji će djecu pripremit da mogu pratiti osnovne stvari u školi. U tom periodu sa djecom će se odraditi šest vaspitno- obrazovnih oblasti. To će biti  prilagođeno uzrastu djece i njihovim mogućnostima kao i sposobnostima.

Kroz pripremnu nastavu djeca bi trebala da steknu samopouzdanje, navike, da znaju brinuti o sebi. Također bi trebala da nauče kako komunicirati sa drugom djecom i da se izbore za sebe i da znaju postići dogovor sa drugom djecom. Bitan je socio-emocionalni momenat i to bi odgojitelji trebalo da razviju kod djece, između ostalog. Naravno da je tu i kognitivni dio bitan rečeno je od strane struke.

Djeca dakle, kroz pripremu za školu postaju samostalnija, te nauče razlučiti situaciju u školi od odnosa u kući koji su do sada imali.

Želimo našim budućim prvačićima puno sreće u školskim danima,da budu dobri učenici i steknu što više lijepih prijateljstava.