galibSvake godine u ovom periodu aktuelna je berba  i branje šljiva. Tradicija našeg kraja je također poznata od davnina da se šljiva sušila i pored prodaje ostavila za svoje potrebe tokom godine.

Tako i ove godine kao prethodnih porodica Hercegovac iz Gornjeg Rahića nudi sušenje šljiva u njihovoj vlastitoj pušnici kao i prodaju vlastitih šljiva za sve zainteresovane kupce i korisnike ovog vrlo važnog voća.

Kapacitet pušnice je prema riječima Galiba Hercegovca  oko 600 kilograma raspoređenih na dvanaest ljesa. Dakle, u ambijentu sušenja šljive na prirodan način putem loženja drva i što je najvažnije bez primjese dima, odnosno sušenje na odgovarajućoj temperaturi. Sve su to 1pusnica galibčinjenice koje vode kvalitetu osušenog voća u vidu šljiva ili čitavica od krušaka.

S toga ponuda svim zainteresovanim osobama za kvalitetnu domaću frišku sušenu šljivu ove godine poziv da posjete Galiba Hercegovca i da probaju kvalitet suhe šljive.

Može se i kontaktirat  u vezi kupovine šljive na telefon 061/674-680. Dosadašnja iskustva su bila pozitivna od mnogih koji su probali šljivu iz Rahića.

Vidjeti objavljen tekst 

Trend Pušnica oživljava tradicionalnu proizvodnju suhih šljiva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.