4stProšlo je jedanaest godina kako je započet grandiozni projekat novog fudbalskog stadiona u Mjesnoj zajednici Gornji Rahić.

Stadion je počet sa gradnjom 2007. godine i obuhvaća 15 hiljada kavdratnih metara prostora . Ukupna suma izdvojenog novca za ovaj grandiozni projekat do sada  iznosi preko 1.000.000,00 KM (jedan milon KM).

U toku je izvođenje radova na tribini koja je prošle godine sanirana sa novim krovom te se ove godine očekuje i završetak ovog velikog projekta i konačnu upotrebu istog za sportska takmičenja naročito je to važno za FK „G.Rahić“ koji očekuje bolje uslove rada sa mladima.

Trenutni izvođač radova je d.o.o.“Papilon“ firma iz Čelića koja je dobila izvođenje trenutnih radova na stadionu. Isto tako ova firma ima uradit zid pored sportske dvorane pored stadiona. Rok za izvođenje trenutnih radova je pedeset dana,  radovi u potpunosti se očekuju krajem jula.

Finansijer ovog kapitalnog projekta je Vlada Brčko distrikta. Trenutni radovi bi trebali iznosit vrijednost  184 hiljade konvertibilnih maraka.

Zastupnik u skupštini Brčko distrikta Sead Softić ističe da se nastoji svim snagama privest kraju ovaj veliki projekat koji će našoj djeci i klubu unaprijedit i omogućit razvoj sporta na kvalitetnijim osnovama nego do sada.

Zato sa velikim nestrpljenjem svi sportski radnici kao i Mjesna zajednica očekuju konačan završetak ovog lijepog projekta na našim prostorima.