mr hasanovic1 620x264Magistarski rad  na temu „Uticaj hifza na preporod Bošnjaka krajem XX početkom XXI stoljeća“ na Fakultetu za islamske studije uspješno je odbranio  Emir-ef. Hasanović, čime je stekao zvanje
magistra islamskih nauka u oblasti tefsira (islamska egzegeza-tumačenje Kur`ana). Javna odbrana upriličena je u subotu 1. februara 2020. godine u amfiteatru Fakulteta pred komisijom u sastavu:

– prof. dr. Mevlud Dudić, predsjednik,

– hfz. prof. dr. Almir Pramenković, član mentor,

– prof. dr. Hajrudin Balić , član.

Ukratko, rad tretira hifz-učenje Kur`ana napamet kod Bošnjaka u kojem je se tvrdi da hifz nije samopuko i doslovno memorisanje Teksta nego je on otkrivanje nepreglednih božanskih poruka kroz koje se (pre)odgaja nefsanska niža narav, a koja time postaje svjesnija primordijalnih osjećaja koji su opaučeni usred prljavog društvenog okruženja.

Nadalje, hifz tretira kao religijski fenomen preko kojeg se postiže preporod ili stagnacija ako ga zanemari jedan narod, ali i specifičnosti u interpretaciji, razumijevanju i praksi Bošnjaka-muslimana kao i historijat našeg naroda, kroz pravni, politički, kulturni i društveni kontekst, jer bi se bez toga dobila pogrešna slika  kako o hifzu tako i o narodu kojeg hifz oblikuje.

mr hasanovic2 1Rad sadrži: 163 stranice, 13 poglavlja, 72 naslova, 26 podnaslova, 388 fusnota, 198 izvora (knjige, članci, brošure…).

Emir Hasanović je rođen u Brčkom 2.5.1986. god.  Prije završetka dvogodišnjeg master studija na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Svršenik je medrese „Osman-ef. Redžović“ u Visokom.
Koristi se arapskim i engleskim jezikom, dok njemački jezik tečno govori.
Hafisku mukabelu u Brčkom je učio 10 godina.

Aktuelni je imam Atik-Savske džamije u Brčkom. Dužnost honorarnog imama obavljao 3 godine pri MIZ Sarajevo. Pri tome bio angažovan u džematima SD „Nedžarići“, „Buzadžina“ kao i u džamiji „Nadmlini“. Kao student, 2007.g. klanjao kao teravih-imam u Carevoj – Sultan Fatihovoj džamiji.

Prvi zvanični radni angažman ostvario je pri MIZ Brčko, gdje je obavljao poslove imama, hatiba i muallima u džematu Brezovo Polje.

medzlisbrcko.ba