novcanikSlužba za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata brčanske Vlade izvršila je odabir korisnika prava na jednokratnu pomoć pri nabavci lijekova kao i onu na koju pravo imaju demobilisani borci u stanju socijalne potrebe.

„Svaki od 1.500 demobilisanih boraca u stanju socijalne potrebe, dobiće po 225 maraka jednokratne pomoći za nabavku neophodnih lijekova, a pomoć u visini od 300 maraka dobiće 800 demobilisanih boraca. Ukupan broj korisnika po obje osnove je oko 2.500, a budžetska implikacija je oko 500.000 maraka“, rekao je šef Službe Senad Bešić. Inače, ako sve bude teklo planiranom dinamikom, novac na računima korisnika pomenutih prava biće najkasnije do kraja tekućeg mjeseca. 

Izvor: Radio Brčko