1centar za kuranFakultet islamskih nauka u Sarajevu počeo je s izgradnjom Centra za Kur'an i sunnet čija je intencija jačanje hifza i institucionalnog izučavanja Kur'ana i sunneta

Naslanjajući se na višestoljetnu tradiciju izučavanja Kur'ana i Sunneta u našoj domovini, a u okviru planiranja i realizacije projekata na polju razvoja i popularizacije tradicionalnih islamskih nauka, na inicijativu Katedre za kiraet i Katedre za hadis, Fakultet islamskih nauka u martu 2016. godine osnovao je Centar za Kur'an i Sunnet. Ove godine Fakultet je počeo s izgradnjom zgrade ovog Centra, koji će se nalaziti na Baščaršiji, tačnije u ulici Telali između Baščaršije i Vijećnice.

Objekat će se graditi na Baščaršiji s površinom oko 600 kvadrata i koncipiran je kao smještajni objekat s 12 apartmana za one koji uče hifz. U objektu će biti i dvije multimedijalne sale s pratećim sadržajima. Voditelji ovog projekta pozivaju sve zainteresirane da se uključe u izgradnju ovog trajnog dobra. Vakufname će biti dodijeljene svima koji uplate 1.000 maraka, što je moguće izvršiti i u ratama. Svi zainteresirani se mogu za dodatne informacije javiti na broj telefona 061 663 172 ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Internetska stranica projekta je www.hifz.ba.

Cijevi Centra

“Izgradnjom novog objekta na prostoru „Halačevića vakufa“ cilj je, prije svega, studentima Fakulteta islamskih nauka obezbjediti adekvatan prostor i uslove za učenje Kur'ana napamet. Također, cilj je razvijati i usavršavati vještine pravilnog učenja Kur'ana kod svih polaznika, popularizirati izučavanje kira'eta, oživjeti instituciju idžazetname, aktivno raditi na ličnom usavršavanju imama, muallima, vaiza i daija te publikacijom stručnih radova i literature obogatiti pisanu baštinu na bosanskome jeziku iz oblasti tedžvida, kiraetā i sunneta Allahova Poslanika, s.a.v.s.“, kazao je hafiz Abdulaziz Drkić, asistent na Katedri za kiraet i jedan od voditelja projekta. Misija Centra je jačanje stručnih kapaciteta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, edukacija muslimana Bosne i Hercegovine o važnosti i značaju izučavanja Kur'ana i Sunneta, popularizacija izučavanja tradicionalnih islamskih nauka te jačanje vjerskog identiteta Bošnjaka kroz različite edukativne i odgojne aktivnosti.

Prvi vakifi se već prijavili

Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović je uputio zahvalnicu prvim vakifima Centra za Kur'an i sunnet.

“Ovih dana naš čestiti mr. hfz. Abdulaziz Drkić donio mi je izvod sa podračuna Centra za Kur'an i sunnet i ono što sam vidio već me je na prvi pogled oduševilo. Nije u pitanju samo iznos novčanih sredstava koji je prikupljen, a koji nije nimalo zanemarljiv, nego više struktura vas, naše braće i sestara, koji ste se odazvali na naš poziv da zajedno gradimo Centar za Kur'an i sunnet. u su uspješni privrednici koji svoj rad i poslovanje žele učiniti još berićetnijim, službenici Rijaseta koji svojom nesebičnošću pokazuju da žive islam i njegove vrijednosti. Tu su uposlenici Fakulteta islamskih nauka: akademsko, stručno, administrativno i tehničko osoblje, članovi Upravnog odbora Fakulteta, koji svojim uplatama grade Centar i jačaju međuljudske odnose. Tu su naša braća i sestre, čestiti muslimani i muslimanke, koji žive i rade izvan Bosne i Hercegovine koji svaku hairli akciju zdušno podržavaju. Tu su naši svršenici i svršenice, profesori i profesorice vjeronauke, muderrisi, imami u Bosni i Hercegovini, čak i iz manjeg entiteta, ali i izvan BiH, koji ovim činom svjedoče svoju ljubav i vezanost za Fakultet i njegove projekte. Među vakifima su naši studenti, koji su se skoro vratili sa ramazanske prakse, i od te hedije koja im je neophodna za nastavak studiranja izdvojili su za Centar. Tu su i “buduće hafize” djevojke, naše studentice, koje uče hifz, ali se i svojim prilozima ugrađuju u trajno dobro…“, kazao je dekan dr. Zuhdija Hasanović.