Migracije 

dijaspora U 2020.godini, od 281 miliona međunarodnih migranata širom svijeta, 63 miliona, ili 23 posto od ukupnog broja, rođeno je u Evropi, navodi se u istraživanju o međunarodnim imigracijama Odjela za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija.

 Po veličini dijaspore, Bosna i Hercegovina spada među 20 zemalja  Evrope s najvećim brojem svojih državljana koji žive u inostranstvu.

 Prema podacima Međunarodne organizacije  za migracije (IOM), Bosna i Hercegovina ima najveći procenat svojih stanovnika koji žive vani u odnosu na ukupan broj stanovnika koji žive u državi, blizu 50 posto.

 Dakle, milion i sedam stotina  hiljada građana BiH živi u inostranstvu. IOM još navodi da je Bosna i Hercegovina, uz Litvaniju i Latviju, među tri države u Evropi koje su u posljednjoj deceniji doživjele najveći odliv stanovništva, više od 10 posto stanovnika otišlo je živjeti vani tokom posljednje decenije.