Danas je veoma rijetko u našim sredinama vidjeti ljude koji žele za sebe živa da daju od svojih dobara u zajednicu odnosno našim riječnikom u vakuf. Takvi primjeri iako rijetki ipak se među nama znaju desiti kao u navedenom primjeru. Naime Musić Meho i Rašida iz Ograđenovca su odlučili učinit velik hajr za svoju zajednicu i mjesto tako što su odlučili i pri kraju su realizacije doniranja 500 kvadratnih metara u centru Ograđenovca donirat prelijepi prostor koji kako rekoše budući vakifi će služiti okpuljanju i zbližavanju mještana džematlija u Ograđenovcu.

7izgled centar ogradjenovac

Prema riječima darovaoca postupak je u toku „Ugovor o darivanju (poklonu) je u izradi od strane Notarske kancelarije Pajić Miodrag.

Navedena lokacija ustvari predstavlja mali seoski Trg Ograđenovca , površine 500 m2 koja će služiti na korištenje svim mještanima Ograđenovca.

Po potpisivanju notarskog Ugovora obratićemo se Uredu za upravljanje Vakufom islamske zajednice u BiH kako bi dobili Vakufnamu“ ističe naš sagovornik.

Isto tako obavljen je razgovor i sa imamom džemata Ograđenovac Fuad ef. Hamzabegović oko datuma primopredaje nekretnine za potrebe zajednice kako bi to i pravno bilo regulisano.

Ovom prilikom javnosti prezentiramo budući seoski trg u Ograđenovcu njegov grafički dizajn koji je u stvarnosti pri kraju realizacije.