Po pričanju Osmana Kavazovića iz Jelovče sela, do otkrića ovih novčića došlo je 1970/71. godine, kada je rahmetli Hasan Kavazović tokom oranja na dubini od cca. 13-15 cm naišao na metalnu (možda srebrenu po kazivanju Saime Kavazović) kutijicu (tubu) ovalnog oblika, ukrašenu ugraviranim grančicama.

franc2Unutar kutijice nalazio se inventar od 50 komada metalnog novca sa istim (sličnim) motivima na licu i naličju. Tokom oranja kutijica se otvorila, ali je ostala neoštećena.

Novac je kovan 1662. godine, kako piše na reversu, u doba vladavine francuskog kralja Luja XIV, poznatijeg pod nadimkom Kralj Sunca. Ovaj nalaz je izuzetno zanimljiv jer, koliko je poznato, u bližoj regiji nije bilo sličnog otkrića. Kuriozitet predstavlja i godina utisnuta na novcu jer je sredinom XVII stoljeća, Gradačac je bio na stotine kilometara udaljen od granice Osmanskog carstva. Po svemu sudeći postoje dva puta odakle je novac mogao dospjeti u Jelovče Selo.

Prvi je, da je na ovo područje stigao trgovačkom razmjenom, i to prije s juga (možda preko Dubrovnika ili Venecije). Drugi put je mogao biti onaj sa sjevera, tokom ili nakon (Bečkog rata nakon kojeg je granica ponovo postala Sava.

Naravno da ove pretpostavke nemaju temelja, pa stoga predstavljaju samo jednu od bezbroj mogućih hipoteza, ali se čini da su ove navedene najrealnije. O samom novcu se može, za sada reći slijedeće: na reversu je predstavljen portret Luja XIV sa natpisom imena kralja i njegove titulature kao kralja Francuske i Navare, a na reversu se nalazi grb dinastije sa utisnutom godinom kovanja i latinskim natpisom u kojem se saziva Božije ime. Novčić je odlično očuvan.

Daljnja sudbina kutijice sa inventarom je nepoznata, spomenuti H. Kavazović ju je nakon dva-tri dana odnio u tadašnji SUP (danas MUP) u Gradačcu i prijavio spomenuti slučaj policiji. Oni su to primili na znanje i zadržali su kompletan nalaz, izuzev jednog novčića koji su dali pronalazaču kao uspomenu. Tu prestaje trag o ovom doista kuriozitetnom nalazu.

Tekst je uz male korekcije preuzet sa bloga:Arheološki nalazi sa područja Gradačca i okoline

Slike i tekst obradio, Mirza Avdičević