grupa ZPovodom svečanosti u džematu Gornji Rahić koja je za nas interesantna, jer smo naveli u dosadašnjim tekstovima da je ove godine prvi put pored naše drage djece u fokusu i grupa odraslih polaznika Kur'ana.

U ovoj grupi najstariji član Eminović Emin ima 64 godine dok je najmlađi član Kosić Meho koji ima 36 godina. Također je interesantan podatak da u ovoj starijoj grupi ima raznih profesija kojim se bave od učitelja, medicinskih sestara, automehaničara, policajaca, taksista, radnika do penzionera i domaćica.

Može se reći komotno jedna od kompaktnih grupa do sada koji su hvala Bogu ustrajali na ovom važnom putu, putu učenja arapskog pisma i čitanja Kur'ana. Oni su primjer i drugima da se može odvojit i nać vremena za učenje i mogu drugima biti podsticaj da se uključe u učenje i časove mektebske nastave za odrasle.

Interesantno je da u ovoj grupi starijih kao i mlađih svršenika hatme imamo gotovo kompletnu porodicu (Kovačević) koji su bili aktivni na ovom putu i došli do kraja priprema.

Pored ovih trinaest svršenika iz starije grupe bilo je još nekoliko koji su završili hatmu, ali zbog njihovih drugih razloga ovog puta neće biti tu na svečanoj ceremoniji hatme, tako da je ova grupa mogla biti još brojnija u javnosti.

 Hatmu su iz grupe odraslih završili;

1.Čivić Sadika, rođ. 1960.godine

2.Deronjić Nafija, rođ. 1966. godine

3.Eminović Emin, rođ. 1953. godine

4.Hamidović Admir, rođ. 1976. godine

5.Jahić Muhamed, rođ. 1970. godine

6.Karalić Samid, rođ. 1967. godine

7.Kovačević Samir, rođ. 1970. godine

8.Kovačević Jasminka, rođ. 1974. godine

9.Kosić Meho, rođ. 1981. godine

10.Kurtiši Zumreta, rođ.1967. godine

11.Lišić Ferida, rođ. 1965. godine

12.Nakić Ramiza, rođ. 1954. godine

13.Softić Almira, rođ. 1973. godine

Napominjemo i ovih 13 svršenika hatme iz grupe odraslih će učestvovat na svečanosti 29. oktobra (nedjelja) 2017. godine u Gornjem Rahiću.