1pitatepsijaUstajanje na sehur i odgađanje sehura do pred sami sabahski ezan
Mnogo je hadisa u kojima je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao postače na ustajanje na sehur i na odgađanje sehura do pred sabahski ezan, ukoliko se ezan uči sa nastupanjem namaskog vremena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da je sehur mubarek (blagoslovljen) obrok, da je u sehuru razlika između posta muslimana i posta ehlul-kitabija (židova i kršćana), te da Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji su ustali na sehur.
U nekim hadisima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čak je naredio ustajanje na sehur, što, zasigurno, ukazuje na njegovu vrijednost. Toliko je ustrajavao u podsticanju na ustajanje na sehur da je govorio da bi postač trebao ustajati na sehur čak i onda kada u to doba ne može da jede, te da se tada, ako ništa drugo,
napije vode.

Požurivanje sa iftarom
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na požurivanje sa iftarom, ukoliko je postač siguran da je sunce zašlo. U tom kontekstu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:”Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.” (Buharija i Muslim od Sehla ibn Sa’da, r.a.) Sunnet je da se postač iftari svježim datulama (rutabom), a ako ih nema, onda suhim datulama, a ako ni njih nema, onda vodom. To je spomenuto u vjerodostojnom hadisu.