kadrNajavljujući dolazak mubarek ramazana, Muhammed, s.a.v.s., govorio je ashabima o blagodatima ovog mjececa, pa je, između ostaloga, rekao: ”U njemu je noć Lejletul-kadr koja je vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro.”

To znači da nagrada za ibadet u u toj noći iznosi kao nagrada za hiljadu mjeseci ibadeta u kojima nema te noći, a hiljadu mjeseci je 83 godine.

Na osnovu ovog hadisa, spomenut ćemo nekoliko važnih pouka koje se odnose na noć Lejletul-kadr.

Prvo, noć Lejletul-kadr je u svojoj suštini istinska prilika za produžetak života. Jer, ako Lejletul-kadr vrijedi koliko hiljadu mjeseci, a to je oko 83 godine, šta mislite o onome ko, naprimjer, barem deset puta u životu potrefi tu noć, taj kao da je živio 820 godina, a ko potrefi tu noć dvadeset puta kao da je živio 1.640 godina. Pa, zar postoji veća blagodat?!

Drugo, nije pouka i suština u dužini života, već u dobrim djelima. Nije pouka u trajanju života, već u njegovom ispunjenju. Možda je jedan trenutak suštinski vrjedniji od cijelog našeg života. Trenutak života ashaba sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., vrjedniji je od svih njihovih života iz džahilijjeta zajedno. Jer je taj trenutak uzrok da ih Allah spomene u Kur'anu na sljedeći način: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.” (Et-Tevba, 100.)

Treće, mir (selam) je u njoj sve dok zora ne svane.

U hadisu se spominje da je Allah Sebe nazvao Es-Selam. To je, dakle, jedno od Allahovih lijepih imena. Suština noći Lejletul-kadr je selam, mir. To je prva noć u kojoj je spušten Kur'an, što je dokaz da Allah ljudima želi mir i sigurnost. Allah želi društvu sigurnost od bilo kakvog poniženja i sramote, zatim spas i selamet srca i duše od svega ružnog, od natruha grijeha i sl. Zatim, selamet, sigurnost i mir u međuljudskim vezama i odnosima, bez devijacija i skretanja sa staze sigurnosti, a to se ne može postići osim u okrilju islama i iskrenim slijeđenjem Kur'ana i Sunneta. Nema selama i selameta bez islama.

Četvrto, Lejletul-kadr simbolizira novo rođenje za islamski ummet, ali i za svakog muslimana pojednično. Pa učinimo da to bude novi početak u našem životu, početak istinske promjene na bolje, te da se ponašamo u skladu sa zahtjevima te blagoslovljene noći i nakon ramazana, a ne da to bude samo formalni spomen na Lejletul-kadr i ništa više.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić,saff.ba