/Ovo je moje parče filozofije, još ne tvrdim ništa, poštovat ću i druga mišljenja./

/Također se i povezuje sa mojim prethodnim tekstom o pronalaženju sebe./

meditiraPrimijetio sam da, naročito mladi ljudi i tinejdžeri žele da se bave Yogom, Meditacijom i da se predaju hinduističkoj i budističkoj kulturi, ili “filozofiji života” (ne Religiji), ne znajući ni sami u šta se upuštaju, i šta je zapravo sve to, i šta su zapravo ti rituali, kojih ima 16 u hinduističkoj kulturi.

Sami cilj mantre, meditacije i svijeća (Nekromancije) je dovođenja sebe u trans.

Mnogi ne znaju, da je upuštanje u trans dobra poruka demonima da mogu slobodno ući u tebe (Jer više nemaš kontrolu nad svojom dušom i razumom). a obzirom da je razum najveća Božija blagodat, mislim da vam je onda sve jasno. Zbog toga i jesu zabranjene sve vrsta droga, marihuana (svrstava se kao pod teške droge) alkohol, i sve ostalo što opija, jer oduzima ono što samo čovjek posjeduje na ovome svijetu, a i na onome. Da ne spominjem rituale, u kojima oko vatre (očigledan simbol demona) plešu (još jedan simbol paganizma i način prizivanja) i mantraju određene riječi.

Ako krenemo od budizma, i tu je prisutna meditacija, nekromancija, neki su povezani sa hare Krishnom i hare Ramom, kao bogovima, dakle, oni su mnogobošci, a oni se svrstavaju u grupu nevjernika, i onih koji su u zabludi, jer je to sve kultura, i sve što je zapravo čovjek izmislio, osnovao, zapisao, otpjevao itd. i to se smatra nekom svetinjom. Kao što smatraju kravom svetom, jer daje mlijeko, i hrani sve. Da ne spominjem Youg kao kopiranje životinja određenim pozama, još ako se doda meditacija kao i mantra, zaista je to šlag na vama, kao jagodi kakvim vas demon u tom trenutku vidi.

Također, vidio sam da je mnogo ljudi prešlo i masovno prelazi sa ovih kultura na vjere poput hrišćanstva ili islama.

Na primjer, u ovim religijama Bog zabranjuje da se zikri (Zikr je spominjaje Božijih imena, iskazivanje zahvalnosti, i veličanje Istog, slično kao mantri, dakle ponavaljaju se određeni riječi ili rečenice, poput: Subhanallah ( Sva slava pripada Allahu ) ), previše, ili dugo, baš zbog toga da se čovjek ne bi umorio, pao u trans itd. Također, Bog u svim obredima (objavljanje molitve) ne dozvoljava čovjeku da se preforsira, da uči dugo, da se moli dugo, da se čisti (Abdest) dugo itd. Sve u vidu da se čovjek ne bi osjećao nelagodno, umorno, iscrpljeno, i da ne bi UPAO U TRANS. Također, čovjeku je i zabranjeno da sve to obavlja dok je pod uticajem alkohola, odnosno kada je pijan, pripit, ili drugi vid oduzimanja razuma i koncentracije, da se ne bi nešto pogrešno izgovorilo, proučilo i zbunilo tokom obavljanja molitvi. Možemo lahgano da vidimo da je zabranjeno sve što ovi pagani i satanisti praktikuju, nažalost, mnogi toga nisu svjesni, pa čak ni oni sami. Jedino poštujem, što se oni zasnivaju na miru i ljubavi, ali oni nisu APSOLUTNA ISTINA, niti se smiju stavljati u najveći rang kao duhovnosti itd. Filozofija im je jako jednostavna, što naučite u osnovnoj školi, ali ni oni sami ne znaju suštinu života, ili su je jednostavno pogrešno shvatili, a i ti njihovi “bogovi” im nisu ostavili upute kako da spoznaju iste, a kamoli kako da stvore porodicu, državu, politiku, upravljanje imecima ili novcem, zakone braka, zakone društva, etiku, moral itd. Sve se zasniva na jednom čovjeku - Budi, koji je umislio da je dokučio i pričao sa bogovima, te su ga počeli zvati “Uzvišeni” itd. Te mu se sada klanjaju, i drugim kipovima i likovima, što naravno spada u paganstvo, bezbošce, nevjernike i zabludnike.

Zar da se pored istinskog Stvoritelja molite kipovima, ljudima, lutkama?

Zar da oponašate životinje (horizontalu), a ne da stojite čvrsto na zemlji (vertikala) kao čovjek.

Zar da padate u trans, gubite razum i svijest, i poslije toga umišljate da ste spoznali boga, otvorili čakre, a zapravo ste samo dremnuli pola sata i resetovali mozak i malo usnuli.

Zar da, pored Božijih uputa, poruka, dokaza, slušate i pratite ljude kojima je najveća filozofija spojiti se sa univerzumom (ni sami ne znajuću šta je to, ni kako, niti je to moguće).

Doista jeste u nama  Ruh, (Duh), koji je Bog stvorio i udahnuo u nas, zbog toga možemo da osjetimo Njegovo prisustvo, zbog toga i može da zna naše misli, i kada kaže “Doista Smo ti bliži od vratne žile kucavice”.

Kao što je svemu na ovom svijetu stvorio Ruh, jer sam time oživljava ljude, biljke, životinje itd. I to se sjedinjuje sa tijelom, i nastaje duša, koju moramo da održimo čistom, jer ćemo je na kraju vratit na pregled.

Toliko o tome, za sada.

Piše: Ernad Djedović

Napomena: Tekst odražava stavove autora, a ne stavove portala i Islamske zajednice u BiH