2525 4786337880 86884fac7f 250 164mapa srebrenicaU proteklih mjesec dana bibilooteka „Husejn ef.Kujundžić“ je bogatija za dvadeset novih naslova u svojoj kolekciji.

Naime, ostvaren je kvalitetan kontakt sa Centrom za napredne studije iz Sarajeva koji inače rade mnogo na unapređenju kulture čitanja kroz izdavanje, prevođenje i prodaju  kvalitetnih naslova za naše podneblje.

I ne treba zaboravit da duži period rade na doniranju knjiga za mnoge projekte od važnosti za društvo.

Tako je Centar za napredne studije u proteklih mjesec dana svojim djelovanjem kroz doniranje knjiga podržao rad bibilioteke „Husejn ef. Kujundžić“ džemata Gornji Rahić.

Donirano je dvadeset novih naslova koji će uveliko obogatit trenutni  knjižni fond.

Donirani su sledeći naslovi knjiga:

 • Kako razumijevati sunnet: atoritet Kur'an i statut sunneta (Taha Džabir el-Alvani)
 • cnsknjige1Integrativno čitanje objave i univerzuma (Taha Džabir el-Alvani)
 • Čitanje znakova-Kur'ansko gledište o mišljenju (Mohammad Hashim Kamali)
 • Ka fikhu manjina-neka temeljna razmatranja (Taha Džabir el-'Alvani)
 • Teorija islamske umjetnosti-Estetski pojam i epistemička struktura (Idham Mohammed Hanash)
 • Kratki uvod u tumačenje Kur'ana (Ali Suleiman Ali)
 • Islam-Religija,praksa,kultura i svjetski poredak (Isma'il R.al-Faruqi)
 • Muslimanksi doprinos svjetskoj civilizaciji
 • Idžtihad i obnova (Said Shabbar)
 • Čovjekovo namjesništvo na zemlji (Abdulmedžid en-Nedždžar)
 • Odabrani eseji (Isma'il al-Faruqi)
 • Ostrvo vrijednih neimara (Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman)
 • Kriza islamske civilizacije- korijeni u kulturi i odgoju (Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman)
 • Kur'anska terminologija-lingvistička i semantička analiza (Balil Abd al-Karim)
 • Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu (Mahmoud Ayoub)
 • Islam i druge vjere (Ismail Raji al-Faruqi)
 • Ciljevi šerijata- Eš-šatibijeva teorija (Ahmed er-Rejsuni)
 • Tematski tefsir Kur'ana (Muhammed el-Gazali)
 • Roditelji i djeca-vodič za odgajanje djece (Hisham Altalib,Abdulhamid Abusulayman,Omar Altalib)
 • Muslimanski doprinos renesansi –studije o islamskoj civilizaciji (Ahmed Essa,Othman Ali)

dzematrahic.ba