1teretanaKrajem prošlog mjeseca okončani su radovi na izgradnji šetališta uz rijeku Brku kao i postavljanje Street Work Out mobilijara odnosno teretane na otvorenom u Gornjem Rahiću. Staza je urađena u dužini od 250 metara uz koju su postavljene klupe, stolovi za odmor i druženje.Projekat je usmjeren na način da se omladina aktivira kroz sport kako bi doprinijeli aktivnijem socijalnom uključivanju mladih u rješavanju problema,te pokrenuli pozitivne promjene u zajednici. Izgradnjom šetališta i teretane na otvorenom bit će pružena prilika za aktivno bavljenje sportom i rekreaciju svim stanovnicima, a posebno mladima.

Izgradnja šetališta uz rijeku i postavljanje vanjske teretane finansirano je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj(USAID), a realizovano od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM) kroz BHRI program, u saradnji sa projektnim timom Mjesne zajednice Gornji Rahić

 

4teretanaOvom prilikom pozivamo sve građane Mjesne zajednice Gornji Rahić kao i susjednih zajednica da nam se pridruže uz rijeku Brku (pored pijace) na svečanom otvaranju šetališta i teretane na otvorenom predviđenom za četvrtak 11. oktobra 2018. godine s početkom u 14:00 sati.