1radProšlo je već sedam dana od kako su radnici  AGD - PLAN d.o.o., Brčko distrikt BiH započeli radove na centralnom dijelu džamije u Gornjem Rahiću.

Snimci govore da se radovi odvijaju na nekoliko polja prilikom uređenja i uklanjanja određenih radnji na restauraciji ovog objekta.

Ono što je izvođač imao u vidu se sada obistinjuje da su zaista bili neophodni ovakvi rezovi na objektu imajući u vidu da je džamija u ratu pretrpjela značajna oštećenja koja su samo prividno bila sanirana 1998. godine.  

Ispucali zidovi,pukotine na kupoli,glazura popucala  su samo neki segmenti koji su potakli džematski odbor da se upusti u ovakav krupan i velik poduhvat na konačnom unutrašnjem uređenju džamije.

Ujedno će se i sva stepeništa radit od mahfila pa sve do suterena kao i zamjena svih vrata na objektu.

Uglavnom  predstoji period kada će se sanacija na objektu vršiti u budućem periodu u fazama kako je predviđeno planom .

S toga pozivamo sve zainteresovane da se odazovu na ovaj hajirli projekat kako bi što prije završili i uselili sa dnevnim namazima u džamiji.