Umunararahic nedjelju uvečer počinje najodabraniji mjesec za muslimane – ramazan. To je mjesec posta, oprosta i zajedništva, ali i mjesec ključnih događaja u historiji muslimana.U nedjelju uvečer počinje najodabraniji mjesec za muslimane – ramazan. To je mjesec posta, oprosta i zajedništva, ali i mjesec ključnih događaja u historiji muslimana.U ramazanu je i najodabranija noć Lejletu-l-Kadr, “bolja od hiljadu mjeseci”, u kojoj je počelo spuštanje Božje objave Kur’ana, ali i Noć bitke na Bedru ili Lejletu-l-Bedr, događaj koji je odredio smjer historije islama.

 Tokom ovog mjeseca naređen je post. U Kur’anu se kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili”. (el-Bekare, 183.) Post je obavezan svakoj fizički i psihički zdravoj i punoljetnoj osobi, muslimanu i muslimanki (u islamu se pod punoljetstvom podrazumijeva pubertet). To je treći temelj islama, prenosi N1.
Post znači uzdržavanje od hrane i pića, ali i lošeg govora, loših djela, loših misli, od rane zore (sehura), pa do večeri (iftara). U Kur’anu se snažno naglašava duhovna, moralna, socijalna i zdravstvena dimenzija posta.
Ramazan je i mjesec posebnih ibadeta, molitve, pokajanja, praštanja, duhovnog čišćenja i uzdizanja, intenzivnog međuljudskog susretanja, a muslimani u Bosni i Hercegovini, pored posta i klanjanja teravih-namaza, imaju tradiciju učenja Kur’an, slušanja mukabele i organizuju zajedničke iftare i sehure.
Poslanik islama Muhammed a.s. je kazao: “Trojici se ne odbija dova – postaču dok se iftari, pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda”.
Prvi dan posta za Brčko počinje sa zorom (3:21 sati) u ponedjeljak, 6. maja, a završava sa iftarom 3. juna (20:31 sati).
Lejletu-l-Bedr nastupa u akšam 21. maja (20:17 sati), a Lejletu-l-Kadr u akšam 31. maja (20:27 sati).