34skola18U Brčkom je 13.05.2018.godine uspješno okončano III takmičenje u kira'etu i hifzu časnog Kur'ana.Takmičenje je organizovano u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Brčko, te Hifz Časnog Kur’ana iz Sarajeva. Prijavljeno je 24 kandidata sa prostora Brčkog od čega je takmičenju pristupilo 22 kandidata raspoređena u dvije kategorije.

Takmičenje se održalo u Bijeloj džamiji,ocjenjivačku komisiju su sačinjavali predsjednik hafiz Damir ef.Jahić (Srebrenik),hafiz Alen ef. Kehić član,(Gračanica) te mentori škola Kur'ana kurra' hafiz Samir ef. Hodžić član, (Škola kur'ana Medžlis IZ Brčko) i kurra' mr.hafiz Ismail ef. Čehić član (Škola Kur'ana džemata Gornji Rahić).

Takmičenju je prisustvovao i direktor Fondacije Hifz Časnog Kur'ana iz Sarajeva dr.Jamal Mosleh.  Nagrade za obje kategorije su uručili mr. Mustafa ef. Gobeljić i dr. Jamal Mosleh koji su istakli važnost ove discipline u našem životu i veliki značaj učenja Kur'ana. Takmičenje se održava treću godinu za redom a učestvuju takmičari iz ove dvije navedene škole Kur'ana. Evidentan je napredak kod učesnika ovog takmičenja što samo po sebi govori da se radi sa kandidatima tokom cijele godine dana koliko traje jedna školska godina.

Takmičenje se odvijalo u dvije kategorije. Prva kategorija podrazumijeva kira'et (čitanje) prvih deset džuzova Kur’ana; hifz početka sure El-Bekare (Elif-lām-mīm), 255. ajeta iste sure (Ajetu-l-Kursijj) te zadnjih šesnaest sura (od sure Ez-Zilzal do sure En-Nas).

Druga kategorija podrazumijeva kira'et prva dva džuza; hifz prvih pet ajeta sure El-Bekare (Elif-lām-mīm), 255. ajeta iste sure (Ajetu-l-Kursijj) te zadnjih deset sura (od sure El-Fīl do sure En-Nas).
U prvoj kategoriji takmičilo se šest učača, a u drugoj šesnaest.

Svim učesnicima dodijeljena su priznanja i hedije, a pobjednicima diplome i novčane nagrade.


Pobjednici u prvoj kategoriji i njihove nagrade su:

  1. mjesto: Faruk Joldić - 300 KM
    2. mjesto: Harun Hasikić - 200 KM
    3. mjesto: Munira Šabanović - 150 KM

Pobjednici u drugoj kategoriji i njihove nagrade su:

  1. mjesto: Amina Omerović - 130 KM
    2. mjesto: Ilhan Hasikić - 100 KM
    3. mjesto: Faris Aliefendić - 80 KM

Pored Medžlisa islamske zajednice Brčko ovom takmičenju je veliki doprinos dala Fondacija "Hifz Časnog Kur'ana" iz Sarajeva, koja je i moralno i materijalno pomogla organizaciju takmičenja. Iskazujemo duboku zahvalnost Fondaciji i njenom direktoru za njihovu podršku.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.