ramadan1 1Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur’anu, kaže:

“0 vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (Bekara, 183)

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razli­kovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede.” (Bekara 185)

Post je jedan od pet temelja naše blistave vjere i ibadet koji nam je Allah, dž.š., učinio farzom (stroga naredba) to­kom mubarek-mjeseca ramazana. Svaki ibadet ima mnoštvo skrivenih mudrosti, pa tako i post ima mnogobrojne zahirske (vidne) i batinske (skrivene) mudrosti. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

“Sve ima svoja vrata, a vrata ibadeta su post.” (Dejlemi, Musned, 4992; Ibn Mubarek, Zuhd, 1423)

Imam Gazali, rah., na sljedeći način objašnjava navedeni hadis: “Postoje dva razloga zbog kojih post ima takav status. Prvi je u tome što je post skriveni ibadet, usmjeren ka čovje­kovoj nutrini i niko sem Allaha, dž.š., ne zna za njega. Post nije očit poput namaza ili zekata.

A drugi razlog je u tome što post slabi Allahove, dž.š., ne­prijatelje. Šejtan je neprijatelj koji jača ukoliko čovjek trči za prohtjevima svoga nefsa. A glad suzbija nefsanske prohtjeve i slabi šejtanovu snagu.”

U drugom časnom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je 'ekao: “U Džennetu postoji kapija ‘rejjan’, na koju će na Sudnjem danu, ući samo postači.” (Muslim,Sijam. '66)

Kao i drugi ibadeti, i post ima određene uvjete koje je potrebno ispuniti. Budući da mjesec ramazan dolazi samo jednom godišnje, moguće je da zaboravimo neke cd propisa posta. U tom smislu, trebamo otvoriti ilmi- nale mezheba kojem pripadamo, kako bismo ponovo ¡ščitai: dio o postu i ponovili određene propise. Osim toga, ukoliko mubarek mjesec ramazan započnemo baveći se najvrjednijim znanjem - fikhskim znanjem, to će biti uzrok bereketa u tom časnom mjesecu.

ispunjenje vanjskih uvjeta za izvršavanje ibadeta je vrlo bitno. U onoj mjeri u kojoj budemo pridavali važnost tim uvjetima, rast će naša duhovna korist. Međutim, najprije trebamo ispraviti i učvrstiti svoje nijete, kako bi oni bili isključivo radi Allahova, dž.š., zadovoljstva. A zatim trebamo nastojati provesti ovaj mubarek mjesec u lijepom robovanju Allahu, dž.š.

Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Onome ko bude ispostio ramazan vjerujući i oče­kujući sevape samo od Allaha, dž.š., bit će oprošteni prethodni i budući grijesi.” (Buhari, Savm, 6; Muslim, Salatu ‘l-musafirin, 174-175)

Selman Farisi, r.a., pripovijeda: “Posljednjeg dana mjeseca ša’bana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je održao hutbu prilikom koje je rekao: ‘0 ljudi! Na vas je pala sjenka jednog veličanstvenog mjeseca. Noć Kadra koja se nalazi u tom mjesecu, vrjednija je od hiljadu mjeseci. Allah, dž.š., je u tom mjesecu učinio farzom post tokom dana, a ibadet noću učinio je nafilom. Ko se u tom mjesecu dobrim djelom približi Allahu, dž.š., zaradit će sevape kao da je učinio farz u drugom mjesecu. Ako u tom mjesecu izvrši određeni farz, zaradit će sevape kao da je u drugom mjesecu učinio sedamdeset farzova.

Taj mjesec je mjesec strpljenja. A nagrada za str­pljenje je Džennet. Taj mjesec je mjesec međusob­nog pomaganja. U tom mjesecu se uvećava opskrba mu’mina. Ko u tom mjesecu pripremi iftar postaču, zaradit će sevape kao da je oslobodio roba i bit će mu oprošteni grijesi.’

Na te riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s., mi rekosmo: ‘0 Allahov Poslaniče! Niko od nas nije u stanju da nahrani postača.’

A Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastavi govoriti:

Onome ko postača napoji gutljajem mlijeka, gut­ljajem vode, i nahrani sa nekoliko hurmi, njemu će Allah, dž.š., dati te sevape. Ko zasiti postača, Uzvi­šeni Allah će mu oprostiti grijehe. Napojit će ga (u Džennetu) sa moga vrela Kevser, nakon čega nikada više neće osjetiti žeđ. Onome ko pripremi iftar pos­taču bit će data ista nagrada, a da se postaču ništa ne umanji. Taj mjesec je takav mjesec da je njegov početak rahmet {milost), sredina magfiret {oprost), a kraj oslobađanje od džehennemske vatre. Allah, dž.š., će osloboditi od vatre onoga ko u ovome mje­secu olakša svome hizmećaru.

U tom mjesecu dobro prigrlite ove četiri vrline. Sa dvije ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, a druge dvije će vam uvijek trebati. Dvije vrline kojima ćete zadobiti zadovoljstvo vašeg Gospodara su:

  • svjedočenje da nema drugog boga sem Allaha, džš.
  • traženje oprosta za grijehe.

A dvije vrline koje će vam uvijek trebati su:

  • traženje Dženneta od vašeg Gospodara.
  • utjecanje Njemu od Džehennema.’”

(Bejheki, Šu’abu ‘l-iman, 3608)

Post nam donosi mnoge ljepote kojih smo svjesni i kojih nismo svjesni. Zbog toga moramo obratiti pažnju na to da ibadet posta obavljamo dostojno i da, koliko god smo u mogućnosti, ispunjavamo njegove edebe. U protivnom, da Allah, dž.š., sačuva, od posta nam neće ostati ništa sem gladi.

Imam Gazali, rah., kaže da postoje tri stepena posta:

“Najniži stepen posta je klonjenje od stavri koje kvare post i čuvanje organa od mekruha. To je post običnih ljudi.

Drugi stepen posta, pored čuvanja od onoga što kvari post, podrazumijeva i čuvanje svih organa od grijeha. Dakle, čuvanje jezika od ogovaranja, očiju od gledanja u haram, i tako svih ostalih organa. To je post odabranih robova (havass).

Treći stepen posta je post prilikom kojeg, pored nabrojanog, rob čuva i svoje srce od ružnih misli i vesvesa. Na taj način, srce spominje samo Allaha, dž.š. To je post odabranih među odabranima (ehassu ’l-havassin), i to je najpotpuniji stepen posta.”

Mevlana Abdurrahman Džami, k.s., je rekao:

“Post je ključ sa sebi svojstvenim karakteristikama, jer u tom kratkom vremenu (kratkom vremenskom periodu), zatvara vrata Džehennema i otvara vrata Dženneta.”

Imam Gazali, rah., u djelu “Ihja ‘ulumi ’d-din”, na sljedeći način opisuje nagrade postača: “Postaču će se dati obilna nagrada nezamislive veličine i bez računa. U biti tako i priliči, jer ma koliko da svi ibadeti pripadaju samo Allahu, dž.š., post je isključivo za Uzvišenog Alla­ha. Post je samo za Njega i zbog toga je toliko vrijedan.”

Već smo rekli da post ima mnogobrojne, nama znane i neznane, koristi. Post će biti naš šefa’atdžija (zago­varač) na Ahiretu, kao što će to biti i Časni Kur’an.

Post nas uči odgoju nefsa i ulijeva nam povjerenje u to da ga je moguće nadvladati. Uči nas da se borimo sa nefsanskim vapajima za rahatlukom. Jednostavno rečeno, post nas oslobađa od ovosvjestkih potreba.

S druge strane post nas uči tome da smo mi ovisni i nejaki robovi. Podsjeća nas na veliku vrijednost bla­godati u kojima svakodnevno uživamo, a čiju važnost zaboravljamo. Post nas udaljava od lošeg i ružnog ponašanja, uljepšava naš ahlak i podučava nas str­pljenju i izdržljivosti.

Post je ključ zdravlja i tijela i srca. Uči nas čvrstoći volje i karaktera. Zbog toga, časni mjesec ramazan nije samo mjesec posta već je mjesec u kojem se svi ibadeti obavljaju s posebnom sviješću i mjesec koji nam pruža nadu u prenošenje te iste svijesti na ostale mjesece u godini. To je svojim riječima potvrdio i Jahja bin Muaz, k.s., rekavši: “Daje ibadet ptica, nesumnjivo bi njegova krila bila namaz i post.”

Neka nas Uzvišeni Gospodar učini robovima koji potpuno obavljaju svoje dužnosti, te robovima koji is­punjavaju dužnost posta i koji su postigli Njegov oprost.

Sa Allahovom, dž.š., podrškom i pomoći...

Muhamed Mubarek Elhusejni,časopis Semerekand broj 113