3TDžemat Gornji Rahić je danas (5.12.2018.godine) postao bogatiji za još jednu savremenu didaktičku tehnološku novinu odnosno pomagalo.

Naime u Omladinskom centru džemata Gornji Rahić danas je instalirana SMART Board M680V-Interaktivna tabla ili narodnim riječnikom kazano pametna tabla.

Tehologija omogućava istovremeno dva dodira, tako da dva učenika/korisnika mogu zajedno raditi na tabli. Mogu istovremeno raditi sa olovkama, prstima ...

 Ona će olakšati i unaprijedit rad sa djecom kako u mektebu tako i na kursevima njemačkog, engleskog i škole kur'ana.

Ugradnja interaktivne table prve ove vrste u mektebima na području Medžlisa Brčko je koštala 4.513,86 KM. Prodaju  kao i ugradnju je izvršila firma  IMTEC d.o.o. Sarajevo.

Džemat Gornji Rahić nastoji pružit što bolji ambijent za učenje i druženje našim učenicima kako bi  mogli lakše savladati predviđeno gradivo te će i ubuduće pratit trend unapređenja u svojem edukativnom objektu.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.