sabahU ranjenju je hajr i berićet, a najberićetnije ranjenje koje jedan musliman može poduzeti u svome životu jeste obavljanje sabah-namaza, pogotovu ako je u džematu sa ostalim muslimanima.

Ako se čovjek bavi trgovinom najbolje mu je da porani. Ako se želi liječiti ili operisati bolje mu je da to radi izjutra nego li naveče.

Ko želi da sprema ispite, da uči i da pamti gradivo neka to radi izjutra.

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Mom Ummetu je berićet dat u ranim jutarnjim časovima!“ – što nas upućuje na mubarek vrijeme u kojem je najberićetnije završavati dnevne poslove zbog toga što je u pitanju najljepši dio dana, koji potpuno odgovara prirodi čovjeka, koji predstavlja pravu mladost čovječanstva isto onako kako je prvi dio ljudskoga života mladost. Jutro je proljeće dana i njegov najljepši dio pa nije ni čudo da je sebeb uspjeha u svakom poslu.

Fatima r.a., govori: „Jedne prilike izjutra dok sam ležala, Allahov Poslanik s.a.w.s., prođe pored mene, pa me gurnu nogom i reče: Ćerkice moja, ustani, prisustvuj dijeljenju rizka – Allahove opskrbe, i nemoj biti jedna od nemarnih. Allah dž.š., dijeli nafaku ljudima u periodu između nastupa zore i izlaska sunca!“ (Bejheki)

Od Osmana b. Affana r.a., i Ajše r.a., se prenosi da su rekli: „Spavanje do podne odbija nafaku!“ (Prenosi Abdullah, sin imama Ahmeda rhm.)

Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemojte spavati kada trebate tragati za nafakom – između nastupa zore i izlaska sunca!“ (Dejlemi)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Najgore spavanje je spavanje izjutra – početkom dana, a još gore od njega je spavanje krajem dana – nakon ikindije namaza. Ibnu Abbas r.a., je vidio sina izjutra kako spava pa mu viknu: „Diž’ se, spavaš kada se nafaka dijeli!“

Rečeno je da se spavanje dijeli na tri vrste:

Hadžira – spavanje noću koje je ahlak Allahovog Poslanika s.a.w.s..
Hark – spavanje kada izlazi sunce, koje smeta dunjalučkim i ahiretskim poslovima.
Humk – spavanje koje je prava glupost nakon ikindije namaza.
Pjesnik je rekao:

Spavanje kada sunce izlazi donosi

Čovjeku zlo, a kada zalazi, ludilo!

Spavanje izjutra odbija nafaku, jer je to momenat kada sva stvorenja tragaju za nafakom. Tada se dijeli opskrba – a spavanje je odbija – izuzev ako se nema neko opravdanje za to ili kakva nužda. Spavanje u tom periodu je štetno po tijelo, koje je opušteno izloženo utjecaju štetnih materija, koje se trebaju izbaciti sportom i vježbama, u suprotnom donose slomljenost, bolest i slabost…“ (Zadul-Me’ad)

Najbolja je dova ona kada se dan započne jutarnjim namazom i zikrom, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Ko obavi sabah-namaz u džematu, a zatim sjedne zikr činiti Allahu dž.š., sve dok sunce ne izađe, nakon čega preklanja dva rekata duha-namaza – imaće nagradu obavljenog hadždža i umre – potpuno, potpuno, potpuno!“ (Hasen hadis. Tirmizi)

Ajša r.a., kaže: „Poranite u traganju za nafakom i ostalim potrebama, jer je jutro berićet uspjeha!“ (Taberani)

Priredio: Sead ef. Jasavić / Minber.ba