lose misljenjePrvo za šta će se sviđati račun na Sudnjem danu je prolivena ljudska krv, odnosno nepravedno ubistvo. Nema većeg grijeha kod Allaha, nakon širka ili politeizma, od ubijanja nevinog čovjeka, svejedno bio on vjernik ili nevjernik.

Jedna od najružnijih i najodvratnijih pojava koja je prisutna među muslimanima danas jeste nepridavanje važnosti ljudskom životu i olahko prolijevanje nedužne ljudske krvi. Kao i ulaženje u nijete i namjere, iako je jedno od temeljnih islamskih pravila da ljudi donose sud na osnovu vanjskih, vidljivih djela, a da tajne koje se kriju u ljudskim srcima prepuste Allahu. Zato nerijetko čujemo ljude koji govore: ”Taj i taj udjeljuje imetak i čini dobročinstvo da bi se ponosio svojim bogatstvom”; ”Taj i taj ide u džamiju samo da ga ljudi vide”, i sl.

Nestalo je lijepo mišljenje među muslimanima, a njegovo mjesto zauzelo je loše mišljenje i nepovjerenje, tako da, kad ljudi vide da je neki čovjek ušao u kuću njihovog komšije, kažu: ”Ko zna zbog čega su se sastali?!” A niko neće da kaže da su se možda sastali zbog nekog dobrog djela i korisnog projekta, ili zbog porodičnog problema koji žele riješiti, i slično.

Allaha mi, ponekad čovjek ne može razumjeti svoju vlastitu namjeru i nijet, ponekad mu se pomiješaju nijeti između želja njegove duše i traženja Allahovog zadovoljstva, pa kako onda možemo znati namjere i nijete drugih ljudi?!

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić