Vidni su pomaci kada je u pitanju razvoj seoskog turizma kod nas. Mjesna zajednica Gornji Rahić do skora nije imala vlastitog izletišta u svojoj blizini. Konačno se počelo na toj realizaciji  u 2019. godini a u 2020. godini još aktivnije da su vidljivi rezultati tih napora.

U proljeće 2020 Mjesna zajednica Gornji Rahić je po projektu UG "IZO" započela realizaciju projekta "Unapređenje i razvoj seoskog turizma u južnom dijelu Distrikta ističe predsjednik Zudo Karahmetović te nastavlja, u sklopu projekta realizovana je mini igraonica u prirodi, postavljene  su turističke infotable kao i postavljanje još nekoliko stolova za odmor. Grupa građana je volonterski realizovala projekat  mini igraonice, kao i postavljanje stolova sa klupama na lokaciji u blizini dosadašnjih ljetnikovaca.

Za pojedinca, porodicu i grupu ljudi sada u svojoj ponudi imaju mjesto stjecište za odmor i rekreaciju u vidu šetnje, i razvoja biciklizma na ovim prostorima. Već postoji kod nas grupa mladića koja imaju kvalitetna praktična bicikla za iznajmljivanje  za ovaj vid rekreacije.

Karahmetović dalje navodi da je obilježena staza za bicikliste i staza za šetanje kroz predivni put koji kroz šumu povezuje Gornji Rahić i Palanku. Prema njegovim zapažanjima primjećen je veliki broj posjetilaca na izletištu, koje ovom prilikom moli da ne bacaju smeće, ne lupaju staklene boce kao i da u najvećoj mjeri svoje smeće pokupe u vrećice i ponesu sa sobom. Nadamo se da ćemo uz pomoć Vlade Brčko distrikta i sledeće godine nastaviti relizaciju daljnjeg uređenja ove ili neke druge lokacije u Gornjem Rahiću.

Interesantno je da je su na ovom izletištu urađeni mini panoi sa slikama i  manjim tekstom koji ilustriraju koje vrste životinja obitavaju kod nas kao i biljke, vrste gljiva i vrste proizvoda koji se najčešće proizvode u našem kraju za ishranu ljudi.

Kada spominjemo vidljive pomake tu možemo spomenut i jezero sa ribom u Berkovcima, kao i odbojkaško igralište na pijesku u blizini pijace koje je ove godine realizovano. Svaki dan na tom igralištu su prisutni mladići koji igraju taj sport. Isto tako na jezeru se u prethodnom periodu realizovalo takmičenje u pecanju riba. Sve su to za omladinu korisne stvari koje nisu do skora imali. Naravno pisali smo prije kako posjedujemo teretanu na otvorenom mjestu u blizini pijace.

No pored napora mjesne zajednice i volonterskih grupa tu je prisutna i ona druga strana omladine koji su neodgojeni i koji za sobom ostavljaju smeće ili uništavaju te stvari. S tim se društvo mora nosit i pronaći način da sankcionišu takve kako bi se ovaj napredak sačuvao odnosno imovina koja je postavljena sačuvala.

ahmin vis1

ahmin vis 2

ahmin vis 3

ahmin vis4

ahmin vis5

ahmin vis6

ahmin vis 7

a2