2020 izvjestaj naslovU petak 15.01.2021.godine poslije džume namaza podnesen je izvještaj skupštini džemata Gornji Rahić. Kao i u prethodnim godinama predsjednik je iznio pred džematlije postignute rezultate u protekloj 2020.godini

Protekla 2020.godina bila je veoma teška za naše društvo i naš džemat zbog pandemije Covid-19 te se sve to odrazilo na rad.

Zbog navedene vanredne situacije smo bili prinuđeni da predviđene projekte koji su započeti i ugovoreni odprije morali pratit kroz realizaciju do kraja po cijenu da godinu završimo u minusu.

Projekti koji su realizovani u 2020.godini su sledeći

-Projekat užina za djecu u mektebu,706,50 KM.

-Projekat čišćenje rijeke od smeća, 1.171,00 KM.

-Projekat tribina gost doc.dr.Nezir Halilović na temu informacijska tehnologija u životu djece, 518,51 KM.

-Projekat bojenje munare na džamiji, 3.570,00 KM.

-Projekat sećija,sto,stolice u kancelariji mekteba, 1.700,00 KM.

-Projekat police za knjige, stolovi, stolice i sećija za suteren, 12.540,00 KM.

-Projekat promocija knjige i materijalna kultura bošnjaka „Bosanska sofra-hurmašice“, 550,00 KM.

-Projekat ulaz džamije „veranda“, 24.623,29 KM (projekat nije završen do kraja).

-Projekat paketi hrane i pomoć socijalno/ugroženim licima, 20 paketa i novčana pomoć 1.500,00 KM.

-Projekat „Luster“, 12.000,00 KM 

-Projekat „Ilmihal,sufare“ za djecu u mektebu, 1.550,00 KM.

-Projekat „Knjiga“, 440,00 KM.

-Projekat „Pranje tepiha“, 384,00 KM.

Prihodi su bili 93.036,07 KM (što čini 88.53 % od predviđenog), a rashodi su bili 84.952,16KM (što čini -11,47 % od predviđenog).

        RASHODI SU SLEDEĆI

Naziv

Iznos

Svjetlo

1.053,32 KM

Internet

488,10 KM

Čišćenje džamije

2.400,00 KM

Pelet,grijanje

4.550,00 KM

Mezarje

7.879,50 KM

Sredstva higijene

359,99 KM

Kancelarijski materijal

620,30 KM

Održavanje džamije

5.632,09 KM

Časopisi

136,00 KM

Biblioteka knjige

1.411,00 KM

Učenici praksa

600,00 KM

Radovi u džamiji/ulaz

24.623,29 KM

Radnik,PiO,plata

4.597,85 KM

Ostali PROJEKTI

27.616,51 KM

Ostalo

2.984,21 KM

Ukupno  

84.952,16 KM

Članarina u protekloj 2020. godini

Članarina u 2020.godini  je izosila 25.280,00 KM, a rashod 25.280,00 KM. Uplatilo je 447 osoba što je za 21 manje od prethodne  2019. godine, brojimo 631 članova koliko je  u evidenciji u posljednjoj sveski. Naglašeno je da džemat treba da ide u reformu članarine te su iznijeti razlozi zbog kojih je neophodna reforma.

1.Prvi razlog je povećan broj neredovnih platiša odnosno njih 185 nije platilo u 2020.godini.

2.Odluka Izvršnog odbora da se imamima od 1.januara 2021. godine u platu uvrštava mjesečni topli obrok od 150,00 KM što čini na godišnjem nivou 1.800,00 KM i odluka da se našem džematu nametne zaduženje izdvajanja za Fond solidarnosti sa 1.200,00 KM na 2.100,00 KM iz kojeg se fonda pomažu manji džemati dostiže cifru od 2.700,00 KM novih zaduženja za nas.

3.Imajući u vidu da smo imali izražen minus na kraju 2020.godine od preko dvije hiljade konvertibilnih maraka te ovo zaduženje dovodi nas u situaciju da su nam potrebna sredstva od 5.000,00 KM kako bi ovo sanirali odnosno realizovali.

4.Isto tako kao četvrti razlog povećanja članarine može biti i razlog da je postojeća članarina jedna od najnižih u našem medžlisu i da nije u zadnjih 10 godina mijenjana. Podatak iz sveske argumentuje gdje se od 631 člana njih je 500 koji plaćaju od 25 do 40 KM.

Napomenuto je da su smjernice za rad u 2021. godini stavljene na budući izbor imama, rekonstrukciju ograde u mezarju Džinić Vakuf  kod ambulante te humanitarna akcija rekonstrukcija krova kod jednog džematlije te ostali uobičajeni projekti koji su tradicionalno prisutni kod nas.

dzematrahic.ba