dzini slikaDa bismo razumjeli Džine u Kur'anu, moramo prvo naučiti čitati Kur'an, ali, krenut ćemo od samog početka, od etimologije.

Prvo da vidimo, šta je to etimologija

Etimologija ili iskonoslovlje je grana lingvistike (jezikoslovlja) koja proučava porijeklo riječi. Riječi mijenjaju oblik i značenje kroz stoljeća, a mogu se i "posuđivati" iz drugih jezika, moguće u promijenjenom obliku (izvorne riječi se zovu etimoni). Kroz proučavanje starih tekstova i usporedbom s drugim jezicima, etimolozi pokušavaju rekonstruirati povijest riječi - kada su ušle u jezik, iz kojeg izvora, te kako su se mijenjali njihov oblik i značenje.

Stoga, pristupit ćemo Džinima prvo kroz etimologiju

Jinn je arapska kolektivna imenica koja potječe od semitskog korijena JNN (arapski: jann), čije je primarno značenje "sakriti" "nešto skriveno" ili "prilagoditi se"

U prošlom tekstu (Jadžudž Medžudž) sam rekao da ću više objasniti prirodu i dinamiku Kur'ana, te i njegovo prilagođavanje određenom narodu, kulturi, uvjerenju i jeziku.

Ovdje vidimo da riječ Jinn je i "prilagoditi se", pa da vidimo kako se Jinn prilagodio u Kur'anu i narodu, a to ćemo saznati kada se vratimo malo kroz historiju i antropologiju.

Naime, i prije samog dolaska Kur'ana i Islama, ljudi su tada vjerovali u Džine, i smatrali su da surađuju sa pjesnicima i prorocima, uzimajući znanje od njih, sklapanjem nekog pakta ili uzajamne usluge. Iz očaja i ljubomore, htjeli su i oni da "pripitome" ili prizovu Džine, da im se pokore kako bi stekli znanje, moć, slavu i drugo. Tako da su za sve nemušte pojave, nepoznate bolesti, talentovane i inteligentne ljude osuđivali i stavljali u koš uzroka od strane Džina.

Vratimo se samo u 1231. i 1692. (Salem) godinu, kada su od strane inkvizacije žene bivale spaljivane i vješane zbog "vještičarenja", međutim, vrlo dobro znamo da su te žene bile nevine, svako posjedovanje znanja, talenta, ili bilo kakvog drugog umijeća, bio to zanat ili umjetnost, je bilo kobno za njih, jer to se odmah smatralo da rade sa Džinima, od kojih su stekle sve to.

Da apsurd bude još veći, išli su toliko daleko da su žene koje su bile riđokose bez ikakvog drugog razloga spaljivali ili vješali. A gdje su tu muškarci, vješci?

Kako to da samo žene umiju i rade to sa džinima, a muškarci ne? Radi se o čistoj manipulaciji kako bi se uspostavila apsolutna kontrola nad ženama.

Postojala je otrovna gljiva koja se zvala ergot, a evo neke i činjenice o ergotu;

Ergot (ergotna gliva) je grupa gljiva roda Claviceps. Najprominetniji član ove grupe je Claviceps purpurea.

Ta gljiva raste na raži i srodnim biljkama, i proizvodi alkaloide koji uzrokuju ergotizam kod ljudi i drugih sisara koji konzumiraju žitarice kontaminirane njenim struktura zrenja (zvanim ergot sklerocija).

Claviceps obuhvata oko 50 poznatih vrsta, uglavnom u tropskim regionima.(latinski: Secale cereale).

Obzirom da je rasla na raži, od koje se pravilo brašno, pa poslije hljeb i druge vrste hrane, a ljudi nisu znali da ova gljiva izaziva halucinacije i druge simptome (Konvulzivne simptome, uključuju bolne napadaje i grčeve, proljev, parestezije, svrbež, mentalne učinke uključujući maniju ili psihozu, glavobolje, mučninu i povraćanje.

Obično gastrointestinalni učinci prethode učincima na središnji živčani sustav), oni bi osuđivali da je to vještičarenje, a uvjereni smo i danas, da ovakve osude koje se brzo prošire dolaze samo iz neukosti. Također, ljudi još nisu svjesni svoje svijesti i podsvijesti, kako i koliko zapravo mogu sebi naškoditi, kako mizernim stvarima, mislima, tako i drugim stvarima koje unose u sebe, ili iznose preko djela i jezika.

Kada smo ustanovili kako je nastao mit o Džinima, da vidimo sada kako se koristi u Kur'anu.

Ukratko ćemo

Što se tiče priče o Sulejmanu, mnogi vjeruju da su mu tron od kraljice Makede (Kraljica Šiba/Queen of Sheba) donijeli Džini.

Međutim, to je jedno očajno i bukvalno shvaćanje priče, i nepromišljeno prevođenje, koje je kao takvo, najveći uzrok neshvaćanju mnogih priča, sura, ajeta itd.

Zapravo, Džin koji se spominje kao Ifrit je čovjek koji je bio najsposobniji iz grupe "Džina", a Sulejman je imao tri grupe ljudi, koji su bili za određene poslove, međutim Ifrit na pitanje Sulejmana, "Koće mi donijeti njen tron", odgovara sa: "Ja, jer sam najsposobniji i najodgovorniji za to".

U smislu, da posjeduje znanje iz skripte koju je imao sa sobom, od svih tronova tada, te je kao arhitekta znao kako napraviti, a ne bukvalno "donijeti" taj isti trona kao kod kraljice Makede.

Ovo je samo jedno kratko objašnjene, da se shvati suština ovog članka, a u drugom ću posebno objasniti ovu suru, kako bih dokazao da se ne radi o Džinima kao natprirodnim bićima, nego o ljudima.

U suri Džini, mnogi učenjaci i historičari vjeruju da se radi zapravo o Šamanima.

Obzirom da je Bog znao ljudsko lakovjerje o Džinima i vješticama, Bog radi jednu mudru stvar, ne osporava njihovo vjerovanje, nego iskorištava, prilagođava tom narodu, te upotrebljava to u Kur'anu, kako bi uzdigao Sebe iznad Džina, govoreći da je On taj koji ih je i stvorio, koji ih kontroliše, koji će ih sve uništiti na Sudnjem danu, i samim tim, pravi ih otvorenim neprijateljima ljudima, i pokazuje kako su posljedice loše na ovom i drugom svijetu, da ih se trebamo kloniti a ne prizivati zarad nekog uspjeha, umijeća ili moći. Također je time pojačaovao vjerovanje u Boga, koji zapravo DAJE - život, blagodati, sreću, nadu, i sve za šta dovimo, i koji zapravo ODUZIMA, život, sreću, stečeno na nepravdi, i sve po zasluzi, i kojem se zapravo treba pokoravati, moliti i kajati, a ne Džinima. Još jednu mudru stvar koju Bog čini jeste ta, da razdvaja zlo od čovjeka, i stavlja ga u Džina, i pomoću Džina i šejtana opisuje zapravo ljudsku prirodu i unutarnje zlo čovjeka, ali razdvaja kako bi čovjeku ostavio nadu, i razumjevanje zla, da bi se sa istim lakše i izborio, i pokajao, i da ne bi konstantno sebe osuđivao, krivio i samim tim gubio nadu, samopouzdanje, padao u depresiju, i znamo kakve posljedice daljne mogu biti.

Bog u Kur'anu jasno kaže da Džin ne može čovjeku naškoditi fizički, niti da može ući i kontrolisati čovjeka i njegove misli.

I ne znam zaista, kako je suprotno shvaćanje izniklo kod ljudi, kada sam Gospodar kaže jasno da ne može.

Što se tiče hadisa o Džinima, kako je u nekoliko navrata poslanik Muhamed s.a.v.s. liječio i vadio Džine iz ljudi su apsolutno slabi i preuveličani, naravno i pogrešno shvaćeni.

Na primjer, kada je čovjek rekao Poslaniku da ne može naučiti Kur'an napamet, kao da između njega i Kur'ana stoji šejtan, poslanik ga je tapnuo po prsima ili ramenu, i rekao ne odustaje i da nastavi. Naravno, čovjek je poslije uspio i postao jedan od boljih učača i tumača Kur'ana. Ovim potezom Poslanik nije otjerao šejtana, koji se reprezentira kao: nedostatak samopouzdanja, strah, ljenost, dekoncentrisanost itd. Ovim aktom je Poslanik samo ohrabrio tog čovjeka, a vrlo dobro znamo koliko su ljudi voljeli Poslanika, koliko su mu vjerovali, i koliko bi im svaka riječ i savjet došla kao blagoslov i blagodat.

U drugoj predaji, također čovjek je rekao Poslaniku, dok su jahali (prema borbi ako se ne varam), da ne može se smiriti, da drhti (od treme, straha, nesigurnosti), Poslanik radi apsolutno istu stvar, tapše čovjeka po prsima i kaže da će biti sve uredu, čovjek poslije prenosi da je Poslanik odnio šejtana iz njegovih prsa, naravno, ne bukvalno, nego da ga je tim činom ohrabrio.

U ovakvim predajama naći ćete preuveličavanja, kao što su da je Poslanik iz usta iščupao šejtana, ali vrlo dobro znamo da se to baš ne dašava u stvarnom svijetu...
Sve te predaje su jako slabe, ili su skroz netačne ili izmišljene, javlajaju se jako dugo poslije Poslanika, kao i mnoge druge besmislene stvari.

Detaljnije o ovim hadisima i surama očekujte u mojim drugim tekstovima, koji će se samo fokusirati na to.

Sada da pogledamo sa naučne strane, šta sve izaziva kod čovjeka onakva ponašanja (vjerujem da ste vidjeli ili čak prisustvovali) tokom učenja, liječenja ili u drugim prilikama.

Prvo ću navesti nekoliko poremećaja, i priložiti nekoliko slučajeva istih, da vidite šta je sve čovjek sposoban učiniti samom sebi, kako dobro, tako nažalost i loše.

1)Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OCD) poremećaj je mentalnog zdravlja koji pogađa ljude svih dobnih skupina i životnih slojeva, a javlja se kada se osoba uhvati u krug opsesija i prisila. Opsesije su neželjene, nametljive misli, slike ili nagoni koji izazivaju intenzivno uznemirujuće osjećaje.

2)Shizofrenija je ozbiljan mentalni poremećaj u kojem ljudi abnormalno tumače stvarnost. Shizofrenija može rezultirati nekom kombinacijom halucinacija, zabluda i krajnje poremećenih razmišljanja i ponašanja što narušava svakodnevno funkcioniranje i može biti onesposobljavajuće.

3)Poremećaj disocijativnog identiteta (DID), prethodno poznat kao poremećaj višestruke osobnosti (MPD), mentalni je poremećaj koji karakterizira održavanje najmanje dva različita i relativno trajna stanja ličnosti. Poremećaj je praćen prazninama u pamćenju izvan onoga što bi se moglo objasniti uobičajenim zaboravom.

Slučajevi DID:

1. Čovjek koji je imao dva identiteta, jedan od njih je dijabetičar, kada bi prešao u ulogu dijabetičara, glukoza u krvi bi se povećala, a kada bi se vratila, šećer bi se smanjio.

2. Djevojka koji je imao više identiteta, po prirodi bio je slijep, ali kada bi prešao u druge uloge, vid bi mu se vratio.

3. Osoba, koja je mijenjala boje i diptriju očiju kada bi promijenila ulogu.

Ovo su samo neki slučajevi, a navest ću još jedan, koji je ispričao dr. Brian, klinički psiholog.

Da li ste znali da vaša podsvijest ima kontrolu i pristup vašem moralnom kompasu? moralni kompas (etika) - Unutarnji osjećaj koji razlikuje ono što je ispravno od neispravnog, funkcionirajući kao vodič (poput igle kompasa) za moralno prikladno ponašanje.

Čovjek koji je izgubio vid desnog oka, sposobnost hodanja (oba stopala) i kažiprst.

Tokom daljnjeg istraživanja, saznali su da ga je žena varala. Imao je svjesnu misao da ubije tog čovjeka (pištoljem), a nju pretuče, ali moralni kompas u podsvijesti je ugasio dijelove tijela u frakcijama koje bi koristio kako bi počinio ovo djelo, ovo se zove psihosomatska paraliza.

Pacijenti s psihosomatskom paralizom izgubili su sposobnost regrutiranja potrebnih motoričkih putova kako bi paralizirani udovi mogli kretati. To ne znači nužno da je bolest prisutna, ali sugerira postojanje naučene nesposobnosti za kretanje. Priroda invaliditeta obično je neprobojna za oboljelog.

Ali nakon nekoliko sesija i terapija, uspjeli su da ga izliječe.

Da li ste sada svjesni šta sve možemo sami sebi prouzrokovati?

Poslanik nije mogao objasniti ljudima ove naučne činjenice i istraživanja, jer ih nije mogao utemeljiti niti dokazati, te je, uz Božiju pomoć i mudrost adaptacije Džina, predstavio to tako, da bi se lakše shvatilo, kontrolisalo i klonilo.

Priredio: Ernad Dedović
dzematrahic.ba

Izvori:

Tefsir: Maulana Abdul Karim Parekh (Eteri) / Mufti Abu Layth

Hadisi: Sahih Buhari, Muslim

O vješticama i Salemu: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vještice

https://en.wikipedia.org/wiki/Salem_witch_trials

https://cutt.ly/RhFPMV1

Poremećaji i primjeri: https://www.youtube.com/watch?v=ZbyoDl37mXk

https://cutt.ly/2hFArbD