Nmajka dijeteezaposlene majke iz Brčko distrikta ubuduće će mjesečno primati 416 KM, odnosno skoro 300 maraka više u odnosu na dosadašnjih materinski dodatak od 125 KM.

Povećanje materinskog dodatka uslijedilo je nakon usvojenih izmjena Zakona o dječijoj zaštiti te je produžen period tokom koga će primati naknadu. Zakon je sada definisao da umjesto dosadašnjih 15 odsto primaće 50 odsto prosječne neto plate u Distriktu, pa će materinski dodatak umjesto 125 KM iznositi 416 KM mjesečno.

Sa tri mjeseca period isplate ovog dodatka povećan je na godinu dana za svako novorođeno dijete, a za blizance na 18 mjeseci.

– Krenuli smo sa tehničkim izmjenama, ali su amandmanima poboljšana prvobitna riješenja posebno u smislu veće brige o novorođenoj djeci nezaposlenih majki. Suština je da je sada i nezaposlenim majkama obezbjeđena naknada u periodu od godinu dana kao što je imaju zaposlene majke i da je materinski dodatak znatno veći nego je bio prije izmjena – kaže Nataša Stevanović, šef Pododjeljenja za socijalnu zaštitu.

Isplata uvećanog materinskog dodatka će početi odmah nakon što Zakon o izmjenama dopunama Zakona o dječijoj zaštiti stupi na snagu, a za ovu svrhu ovogodišnjim budžetom su obezbjeđena potrebna sredstva. Ostvarivanje prava na materinskih dodatak na godišnjem nivou koštaće 1,1 milion KM.

Zajedno sa Zakonom o dječijoj izmjenjen je i Zakon o socijalnoj zaštiti, a najopsežnije izmjene tiču se dodatka za tuđu njegu i pomoć.

– Po prvi put se pored dosadašnjih korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica, a to su lica oboljela od paralize, distrofije, slijepa i druga lica kojima je potrebna tuđa njega i pomoć uvrštena i djeca sa rijetkim oboljenjima, a uvedena su i četiri stepna ovisnosti od tuđe njege i pomoći. Upravo ovo stepenovanje daje mogućnost uvida u stvarno stanje ovisnosti korisnika od tuđe njege i pomoći – kaže Stevanovića.

Nakon ovih izmjena umjesto 60 KM mjesečno, koliko je primao najveći broj korisnika, lica koji su potpuno zavisna od tuđe njege i pomoći primaće dodatak od 25 odsto prosječne plate ostvarene u Distriktu u prethodnoj godini ili 208 KM mjesečno. Za lica sa teškom zavisnošću propisan je procenat od 18 odsto prosječne plate što iznosi 149 KM, dok će lica umjerene zavisnosti primati 12 odsto prosječne plate odnosno oko 100 KM.

Za lica male zavisnosti procenat dodatka za tuđu njegu i pomoć je sedam odsto prosječne plate ili 58 KM. Lica sa potpunom i teškom zavisnošću imaće i pravo na personalnu asistenciju ili dodatnih 83 KM.

– Sada imamo 2.722 korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica i mi ćemo u roku od šest mjeseci izvršiti reviziju rješenja za sve korisnike nakon čega će krajem godine istovremeno za sve korisnike početi isplate prema novom zakonskom rješenju – ističe Stevanovića.

Za ove namjene godišnje će se izdvajati 4,7 miliona KM što je za oko dva miliona KM više nego do sada.

Osnivanje ustanova

Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti omogućile su da ustanove socijalne zaštite za odrasla i stara lica i ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite mogu osnivati pravna i fizička lica. Pravilnik o uslovima za njihovo osnivanje i rad donijeće Vlada, a pravna i fizička lica koja se već bave ovom djelatnošću imaće obvezu da u roku od godinu dana usklade svoj rad sa Zakonom i podzakonskim aktima.

SrpskaInfo