1OTVU Gornjem Rahiću otvoreno je obnovljeno igralište, sa rekonstruisanim sportskim terenom i novim tribina na prostoru VII osnovne škole Brčko distrikta Bosne i Herzegovine (BiH).Obnovom školskog igrališta, svim mještanima ove mjesne zajedniciomogućeno je bavljenje različitim sportskim aktivnostima, što ranije nije bilo moguće, zbog nedostatka adekvatnih prostora. To je omogućeno realizacijom projekta obnove terena, koji je finansirao  USAID sa više od 60.000 maraka, a realizovala  Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji sa projektnim timom VII osnovne škole.

“Ovo je jedan kvalitetan primjer kako jedna osnovna škola može učestvovati u raznoraznim projektima i tako doprinijeti razvoju svoje zajednice”, rekao je Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH.

U narednom periodu, svi mještani Gornjeg U Gornjem Rahiću otvoreno je obnovljeno igralište, sa rekonstruisanim sportskim terenom i novim tribina na prostoru VII osnovne škole Brčko distrikta Bosne i Herzegovine (BiH).Obnovom školskog igrališta, svim mještanima ove mjesne zajedniciomogućeno je bavljenje različitim sportskim aktivnostima, što ranije nije bilo moguće, zbog nedostatka adekvatnih prostora. To je omogućeno realizacijom projekta obnove terena, koji je finansirao  USAID sa više od 60.000 maraka, a realizovala  Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji sa projektnim timom VII osnovne škole.

Rahića, a posebno mladi,  mogu da se aktivno uključe u brojne sportske i rekreativne sadržaje koji se planiraju organizirati na obnovljenom sportskom igralištu.

“Cilj projekta je ne samo privući talente već i sve mlade mještane da koriste ovo sportsko igralište”, rekla je Meva Bajraktarević, defektolog VII osnovne škole Brčko distrikt.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u sklopu svoje inicijative i uz pomoć USAID-a podržala je projekat i finansirala obnovu i uređenje igrališta pri VII Osnovnj školi u Gornjem Rahiću sa ciljem da mlade ljude aktivira na jedan pozitivan način i pruži alternativu

Očekuje se da će obnova školskog igrališta omogućiti mještanima i predstavnicima škole da u Gornjem Rahiću realizuju brojnesportsko-rekreativne aktivnosti, te da će to doprinijeti aktivnijem socijalnom uključivanje mladih u rješavanju problema i pokretanje pozitivnih promjena u zajednici.

“U samoj VII osnovnoj školi smo našli kvalitetnog partnera koji može široj rahićkoj regiji ponuditi zanimljiv sadržaj”, rekao je Mirza Đelmo, predstavnik IOM-a, te istakao:„Završetak ovog terena samo je početak naših aktivnosti ovdje. Planiramo i da u nastavku saradnje održimo niz sportskih manifestacija u kojima će nam sama škola biti partner.“