OBLJETNU ponedjeljak 15.aprila navršava se 27 godina od formiranja Armije Republike BiH, armije koja je krvlju stvarana kako bi odbranila toprak, svaki pedalj nam jedine BiH. U običajenom protokolu i posjetama polaganja cvijeća i vijenaca na spomen obilježjima u gradu i glavnom mezaristanu u Gornjem Rahiću.

U sklopu obilježavanja pored Organizacionog odbora udruženja proisteklih iz odbrambeno osobodilačkog rata tokom agresije na BiH, obilježavanju su prisustvovali general u penziji Sulejman Budaković, bivši pripradnik Drugog korpusa Armije RBiH., ministar u vladi Tuzlanskog kantona za boračka pitanja Gegić Enes.

Aktuelizovano je i pitanje istih prava koja  nemaju borci u Brčko distriktu a koja se trebaju provoditi na području Federacije BiH. Ministar je napomenuo da treba na tome radit da se riješe ta pitanja na dobrobit svih boraca.

Sve je ovo je dobro da se podsjetimo na dane kada je Armija formirana i stasala u jednu snažnu vojnu silu koju je neprijatelj morao uvažavati, ali pored svih inauguracija vijenaca i mezaristana treba razmislit i osmislit gdje su nam mlade generacije i naša djeca tu.

Potrebno je održati i održavati u ovim prilikama časove historije našoj djeci ako ne možemo obezbijedit kroz obrazovanje neophodno je da sami preživjeli borci angažuju svoju djecu da prisustvuju tim časovima historije koja im je ovo danas sve što imamo omogućila i tako bi prenosili pored pisane riječi i materijalnih spomenika i usmenom riječju istinsku borbu našeg naroda za Bosnu koja nikome nije tijesna i strana i kome je sva draga.  

Bosna nam je data u amanet bilo u miru ili u ratu zato imamo svi odgovornost za nju pa pobrinimo se za taj emanet koji nam je dat, jer će nam  samo dobro donijet.

Za pogledat više slika o ovom događaju OVDJE