7salaI ovaj projekat kao i stadion kapitalni je projekat Mjesne zajednice Gornji Rahić koji finansira Vlada Brčko distrikta. Nakon zastoja sa ulaganjem u ovu značajnu infrastrukturu za mlade ovog proljeća se krenulo ka realizaciji II faze uređenja prostora oko objekta i u unutrašnjosti određenih radova.

Prilikom obilaska ovog projekta zatekli smo radnike d.o.o. „Bijelić-gradnja“ Brčko koji užurbano rade na tome.

Do sada je u objektu postavljena ograda na tribinama, postavljaju se prozori i vrata na zidove i ulaze, radi se na odvodu kanalizacije, kao i vode iz oluka te uređenju prednjeg ulaza u sportsku dvoranu. Faza koja je u toku će inosit 325 hiljada konvertibilnih maraka.

Naime sportska dvorana koja je namijenjena prvenstveno mladima i budućim klubovima koji se bave sportom poput rukometa,košarke,odbojke i malog fudbala. 

Prema svemu što se dešava ovog proljeća mnogo je projekata u realizaciji predviđeno ulažu se napori da se što je moguće prije dovede u stanje upotrebe istih. Naravno mi ćemo nastojat vas redovno informisat o svim tim projektima kao i do sada.