altIako je prošlo 19 godina nakon završetka agresorskog rata '92-95' na BiH i Brčko mještani Gornjeg Rahića tek danas otkrivaju spomen ploču svojim poginulim mještanima koji su bili pripadnici raznih vojnih formacija i jedinica na prostoru Brčkog. Neki od njih ni dan danas nisu pronašli svoj smiraj odnosno nisu pronađene kosti kako bi imali mezar svoj. No činjenica je da su većina na spomen ploči bili pripadnici drugog bataljona 108/2015 brčanske Viteške motorizovane brigade Armije BiH. Među poginulim pored običnih vojnika ima komandanata,dobitnika zlatnog ljiljana,medicinskog osoblja. Interesantno je da se među ovim brojem poginulih nalaze dva čovjeka koji su Formacijski visoko kotirali u ratu komandant bataljona podpukovnik-pukovnik i pomoćnik komandanta artiljerijsko-divizijskog bataljona. Također je za istać ovom prilikom da pored spomen ploče gdje su napisani poginuli/umrli je važno za spomenut i 30 ratnih vojnih invalida koji su dali trajno dio svoga tijela u odbrani ovih prostora.Najstariji poginuli je Mehić Suljo koji je prilikom pogibije imao 47 godina starosti ne računajući Karalić Rešida koji je umro prirodnom smrću nakon što je obolio u vojsci,a najmlađi Hasikić Nermin koji je imao svega 19 godina starosti. Redoslijed poginulih vojnika odnosno mještana iz Gornjeg Rahića smo poredali prema godini pogibije odnosno datuma,a ne prema abecedi ,činu ili starosti.

alt 

 1. Šefik (sin Ahmeta)  Čandić

Datum i mjesto rođenja 04.10.1971 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 13.06.1992 god. Rijeke – nestao

Mjesto ukopavanja     Nepoznato

Uža porodica;     majka Ramida, braća Ramiz i Bajro, sestre Ramiza,Šerifa,Hizreta i Fahir

 

 

 

 

alt

 1. Nusret (sin Husejna) Đonlić

Datum i mjesto rođenja  28.07.1955 god., Srebrenik

Datum i mjesto pogibije 12.09.1992 god. Suljagića sokak

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Dragica, djeca Samed i Samela, majka Džemka, sestre Nusreta i Safija.

 

 

 

 

alt 

 1. Fadil (sin Fikreta)  Kombić

Datum i mjesto rođenja 22.06.1968 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  07.10.1992 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;  Majka Ferida, brat Ferid, sestra Fadila.

 

 

 

 

 

 1. altNermin(sin Mustafe)Hasikić

Datum i mjesto rođenja 07.06.1973 god., Brčko

Datum i mjesto pogibije  08.10.1992 god. Grbavica (poginuo tokom pokušaja proboja koridora)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;  Majka Mejrema, brat Almir, sestre Nevresa i Zifa

 

 

 

 

 

alt 

 1. Salih (sin Razima) Šabanović

Datum i mjesto rođenja 19.02.1971 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  15.11.1992 god. Lički most

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;   Majka Paša, braća Hariz,Fariz i Fadil, sestre Fadila,Nihada i Mirsada,

 

 

 

alt 

 1. Admir (sin Redžepa zv.Nurdo) Hercegovac

Datum i mjesto rodjenja 02.10.1972 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 14.12.1992 god. Donji Rahić

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Redžep, majka Badema, braća Adem i Nedžad

 

 

 

 

alt 

 1. Salko (sin Sulejmana )  Lišić

Datum i mjesto rodjenja 19.05.1951 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 14.12.1992 god. Donji Rahić

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Šefika, sin Dino, otac Sulejman, majka Fatima, braća Sakib i Zijad, sestra Hidajeta.

 

 

 

alt 

 

 1. Asmir (sin Muradifa) Bajraktarević – zvani Asko

Datum i mjesto rođenja 28.11.1971 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  12.01.1993 god. Donji Rahić,Sekulići

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Muradif, majka Esma, brat Jasmin

 

 

 

 

alt 

 1. Fahrudin (sin Mehe)  Okičić – zvani Fahko

Datum i mjesto rođenja 13.08.1963 god., Gornji Rahić

Datum mjesto pogibije 21.03.1993 god. Bukvik(prilikom  prijevoza ranjenika  prema Tuzli)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Meho, majka Fatima, brat Mevludin sestra Ramiza,

 

 

alt 

 

 1. Nedzib (sin Ferida)  Lišić

Datum i mjesto rođenja 17.05.1969 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 24.03.1993 god. Lipovac, kod Ilijine kuće

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Azra, sin Sejad, otac Ferid, majka Rabija, braca Hariz i Smail, sestre Šida i Ramzija

 

 

 

alt 

 

 1. Muhamed (sin Mehmeda) Šećerbegović- zvani Hamo

Komandant drugog bataljona,Formacijski podpukovnik-pukovnik,dobitnik posthumno zlatnog ljiljana

Datum i mjesto rođenja 08.04.1952 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  29.03.1993 god. Donja Brka(nesretan slučaj)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Muniba, djeca Amir i Alma, majka Rešida, sestre Nermina i Jasmina

 

 

alt 

 1. Admira (kćer Zejdulaha) Muharemović-rođ. Kovačević –medicinska sestra

Datum i  mjesto rođenja 09.08.1966 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  31.03.1993 god. Bukvik(poginula u saobraćajnom udesu prevozeći ranjenike na putu Brka-Bukvik prilikom saobraćajnog udesa)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Kćer Aldina, otac Zejdulah, majka Ramiza, braća Samir i Husejn

 

 

alt 

 1. Ismet (sin Hadžipa)  Šišić

Datum i mjesto rođenja 09.08.1952 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 27.04.1993 god. Lipovac,kod Petrove kuće

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Zijada, ćerke Nermina,Zlata i Adisa, otac Hadzip, majka Zlata, brat Safer, sestre Muniba i Safija.

 

 

 

alt 

 

 1. Samir (sin Bege) Lišić

Datum i mjesto rodjenja 12.09.1971 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  05.05.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Bego, majka Mevlida, brat Ibrahim.

 

 

 

 

 

alt 

 1. Sulejman (sin Mustafe) Dedić

Datum i mjesto rođenja 17.09.1960 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 28.05.1993 god. Gornji Rahić(granatiranje)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahic

Uža porodica;     Supruga Hikmeta, djeca Mustafa i Hasija, otac Mustafa, majka Samija, brat Bego, sestra Selima.

 

 

 

 

alt 

 1. Hasib (sin Hasana) Ibranović

Datum i mjesto rođenja 16.05.1973 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 03.06.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Hasan(Ago), majka Esma, brat Muzafer, sestra Hasija

 

 

 

 

alt 

 1. Suljo (sin Hasana)  Mehić

Datum i mjesto rođenja 28.06.1946 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 06.06.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Mujesira, djeca Admir,Asmir,Admira i Jasmina, majka Zejna, brat Smajl(Smajo), sestre Esma i Amira

 

 

 

alt 

 

 1. Hašim (sin Abdulaha) Karalić

Datum i mjesto rođenja 05.03.1971 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 24.07.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Abdulah, majka Đulsa, braća Zaim i Zijad, sestre Sahbija i Zijada

 

 

 

 

alt 

 1. Adnan (sin Abdulaha) Lišić

Datum i mjesto rođenja 27.05.1972 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 24.07.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Abdulah, majka Ridvana, braća Ajdin i Ahmed

 

 

 

 

alt 

 1. Zahid (sin Fadila)  Kešinović-zv. Zajko

Datum i mjesto rođenja 01.09.1973 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  24.07.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Fadil, majka Fadila, sestre Zekija i Zejneba

 

 

 

 

alt 

 1. Senad (sin Saliha) Sukanović

Datum i mjesto rođenja 06.09.1968 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  23.10.1993 god. Lipovac

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Sanela, sin Sejad, otac Salih, majka Ferida, sestra Senada,

 

 

 

alt 

 1. Asim (sin Avde) Karalić

Datum i mjesto rođenja 22.09.1972 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije  04.03.1994 god. Vranovača

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Otac Avdo, majka Ševala, brat Omer, sestre Farzila,Fatima i Mubera,

 

 

 

 

alt 

 1. Ibrahim (sin Mehmedalije) Mehmedović

Datum i mjesto rođenja 22.04.1956 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 18.04.1994 god. Omerbegovača

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Fadila, djeca Mirsad,Mirsada i Meliha, otac Mehmedalija, majka Behija, polubrat Esad, polusestre Enisa i Fata

 

 

 

 

alt 

 1. Sead (sin Safeta) Ibranović zvani Rudan

Datum i mjesto rođenja 20.08.1967 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto pogibije 01.05.1995 god. Rašljani(saobraćajni udes)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Admira, djeca Sead i Amra, otac Safet, majka Mensura, braća Senad i Nusret, sestra Ševala

 

 

 

 

alt 

 1. Emir (sin Ismeta) Šećerbegović

Pomoćnik komandanta artiljerijsko-divizijskog bataljona

Datum i mjesto rođenja 22.01.1954 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto smrti    16.02.1996 god. Gornji Rahić (umro prirodnom smrću,pripadnik Armije BiH)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Sabiha, djeca Amir i Zlata, otac Ismet,majka Haajrija,sestre Fahira i Armana

 

 

 

alt 

 1. Rešid (sin Halila)  Karalić- zvani Rešo

Datum i mjesto rođenja 06.07.1938 god., Gornji Rahić

Datum i mjesto smrti    27.02.1996 god. Gornji Rahić (umro prirodnom smrću)

Mjesto ukopavanja     Gornji Rahić

Uža porodica;     Supruga Rukija, djeca Muris,Mugdim i Admira, braća Fehim,Osman i Esad, sestra Fatima

 

 

 

 

 

alt27. Muhamed (sin Bešlage) Zlatić

Datum rođenja 31.07.1957. godina,Rašljani

Datum i mjesto smrti 17.02. 1998.godine Gornji Rahić

Mjesto ukopa Gornji Rahić

Uža porodica;Supruga Samida,kćeri Almira,Emina i Zehra