Kurra' hafiz ABDULLAH-ef. IMAMOVIĆ

 

 Hfz. Abdullah-ef. rođen je u Gornjem Rahiću (Brčko) 1840. godine. Ocu mu je bilo ime Mula Osman, a djedu Abdulvehab-ef. Početno obrazovanje stekao je u Rahiću, a srednje i visoke škole završio je u Istanbulu. Uporedo s redovnim školovanjem u Istanbulu je završio hifz i sedam kira'eta te je stekao zvanje kurra' hafiza. Po završetku studija hfz. Abdullah-ef. je izvjesno vrijeme ostao u Istanbulu, gdje je na Američkom koledžu predavao orijentalnu filologiju. Kada se vratio u domovinu, ponuđeno mu je mjesto kadije (šeriatskog sudije)  u Brčkom, ali je to odbio. Kao muderris službovao je prvo u Koraju, a kasnije u Rahiću,  a to se zaključuje na osnovu Salname za BiH za 1890-91. / 1308. h. Godinu (str. 64.) za vrijeme svog boravka i rada u Rahiću, pored dužnosti muderrisa i jedno vrijeme muallim, obavljao je i dužnost imama. Preselio je na Ahiret u Rahiću 14.. aprila 1918. godine. Kao muderris , imam i hatib i jedno  vrijeme kao mualim proveo je u Rahiću od 1885. do 1918. godine. Hfz. Abdullah-ef. je po mnogo čemu bio poznat. Pored dobrog poznavanja orijentalnih jezika bio je veliki poznavalac šeriatskog prava, odličan vaiz i nadaleko poznat i izvrstan hafiz i tumač Kur'ana. Kao takav uživao je veliki ugled u narodu i među učenim ljudima. Njegova šeriatsko-pravna rješenja poštivale su i kadije. Pred njim je više njegovih učenika završilo hifz i postali dobri hafizi i učači Kur'ana. Hafiz Abdullah-ef. je imao bogatu kitabhanu/biblioteku na orijentalnim jezicima. Zanimljiva je njegova opruka i posljednja želja u vezi sa njegovom kitabhanom/bibliotekom. On je oporučio da se knjige iz njegove kitabhane ne prodaju, nego da se besplatno podijele ljubiteljima knjige koji je nisu u stanju kupiti. Kao motiv za takvu odluku, Abdullah-ef. je naveo da je on, kao ljubitelj knjige, s velikim poteškoćama i samoodricanjem došao do svoje kitabhane i da je njegova želja, da knjige  dođu u ruke onih ljudi koji će ih znati cijeniti, koristiti i iz njih studirati. Hfz. Abdullah-ef. bio jeposljednji imam i hatib iz porodice Imamovića u rahićkoj džamiji. Poslije njegovog preseljenja na Ahiret imamsku i hatibsku dužnost u džamiji u Rahiću preuzeo je hfz. Mehmed Hulusi-ef. Mulahalilović.