djeca radajajuseVeć je dobro znano da je Allah, dželleša’nuhu, Stvoritelj svega što postoji na nebu i na zemlji. Među Allahovim stvorenjima su i ljudska bića (insani koji dolaze na ovaj svijet po ustaljenom procesu. Majke rađaju, najčešće po jedno dijete, nekada po dvoje, a rjeđe se dešava da rodi odjednom troje, četvero ili više djece.

Međutim Allah , dželleša’nuhu, je učinio da se i u tom pogledu dešavaju za nas čudne stvari.

Naime!

Ebu Muhamed (učenjak iz Andalusa) pripovjeda:

"U našem gradu Himsu živjela je jedna žena koja je u prvom porodu rodila jedno dijete, u drugom porodu dvoje, u trećem porodu troje, u četvrtom četvero, u petom petoro, u šestom šestero, a u sedmom porodu rodila je sedmero djece”.

Tako je ova žena imala sedam porođaja, a rodila je čak 28 djece.

Iz drugog izvora se zna ovo:

"U jednoj republici bivšeg Sovjetskog Saveza 1857. godine umrla je jedna žena koja je zapamćena po tome što je imala dvadesetsedam poroda i rodila čak šezdesetdevetoro djece.

Ali posebno je zanimljivo na koji način.

Naime, dotična žena je šesnaest puta rađala po dvoje djece, sedam puta rađala je troje djece, a četiri puta rađala je po četvero djece.

Ali nije to jedino Allahovo čudo.

U Austriji je 1906. godine umrla žena koja je isto tako rodila šezdesetdevetoro djece i to na isti način:

Šesnaest puta po dvoje

Sedam puta po troje

Četiri puta po četvero djece.

Kada je umrla imala je 59 godina. Iza njene smrti muž joj se oženio i imao još osamnaestoro djece s drugom ženom.

Ovo su zaista interesantne i čudne pojave. Ali čuđenja će nestati kad shvatimo Allahovu moć za koju se u Kur’anu kaže:

"Fe kaderna fe ni’mel kadiran".

"Takva je naša moć, o kako smo mi moćni".