H U K E LJ I  -  V U K E LJ I

 U našem predstavljanju  određenih institucija, pojedinaca i mjesta s razlogom smo razgovarali o naselju Hukelja/ Vukelja odnosno o više naziva ovog naselja kao što su Vukelje, Vukelji, Ukelje, Ukelji, kako ih sve narod naziva su  jedan zaselak sa 35 domaćinstava udaljen oko tri kilometra sjeveroistočno od G.Rahića. Gotovo ista udaljenost je od Hukelja do Bukvika. Po samom imenu se vidi da su Vukelje nastale po vekilima i subašama rahićkih begova koji su tu stanovali i bili nadzornici njihovih posjeda u Posavini. Vukelje su godinama imale svoj mesdžid (narod zove mekteb), prema kazivanju Džavida Hasanovića ovo mjesto je najvjerovatnije  prilikom naseljavanja ovih krajeva tridesetih godina dvadesetog stoljeća dobilo prvi mesdžid, jer ova porodica baštini tradiciju održavanja i upravljanja ovim objektom u okviru islamske zajednice. Tako da je prije sedamdestih godina dvadesetog stoljeća upravljao i rukovodio na ovom prostoru njegov djed Bešlaga Hasanović koji je nakon drugog svjetskog rata uvakufio najbolji komad zemljišta za potrebe ove zajednice sedam duluma zemljišta koje danas služi dio kao mezarje, dio oko mesdžida i dio kao njiva za sijanje žitarica. Hukelji pripadaju mjesnoj zajednici Ograđenovac kao i džematu Ograđenovac i udaljeni su oko jedan kilometar od mjesne zajednice Ograđenovac. Rahmetli Zekerija Hasanović sve do svoje smrti se brinuo o ovom mesdžidu i hizmetio narodu ovog naselja da li to bilo iz domena džemata ili mjesne zajednice nije bilo razlike bitno je bilo da se narodu olakša u određenim poslovima od životnog značaja za svakog pojedinca. Imamo podatak da je rahmetli Zekerija rukovodio ovim poslovima od 1973. godine pa sve do svoje smrti 21 januara 2007. godine kada je preuzeo tu obavezu njegov mlađi sin Džavid Hasanović. Ovo naselje ima svoju historiju stariju od mnogih novonastalih većih i manjih naselja u okruženju danas. Na čelu sa Džavidom Hasanovićem pokreće se proces revitalizacije i gradnje novog mesdžida (mekteba) na postojećoj lokaciji. Veličina sadašnjeg mesdžida je dimenzija 8x7, ne zadovoljava uslove za održavanje bilo kakvih vrsta aktivnosti, napominjemo da je bivši imam u džematu Ograđenovac koji je otišao u zasluženu penziju Ahmed Bašić održavao i mektebsku nastavu u ovom zaseoku koji danas broji oko 40 djece. Od odlaska ovog imama se to više ne održava iz razloga što su uslovi loši i ne ispunjavaju uvjete te sadašnji imam u Ograđenovcu Fuad ef. Hamzabegović ne održava nastavu u Hukeljima. Aktiviraju  određene aktivnosti u mesdžidu poput teravih namaza samo u toku mjeseca Ramazana kada iznajme i angažuju studenta/učenika iz medrese ili imama koji nije u stalnom radnom odnosu . Kako rekosmo krenuli su sa prikupljanjem novčanih sredstava za izgradnju novog objekta koji će biti dimenzija 10x9 i koštat će 30.000,00 KM. pošto su mali kao naselje zavređuju našu pažnju i pomoć da im se pomogne u tome i oni to očekuju od svih naših sredina i mjesta , a naročito većih mjesta. Oni su do sada već prikupili oko 7.000,00 KM. Naselje se uveliko izgradilo i izgrađuje sa svom infrastrukturom kao i sva naša ostala mjesta te su zadnjih par godina dobili savremenu trafostanicu vrijednosti 75 hiljada KM., kao i vrijednost nisko naponske mreže 26 hiljada KM. Ugradnja stubova i rasvjete po naselju te završetak već započetog asvaltiranja od naselja do Ograđenovca. Vrijednost ukupne investicije asvaltiranja/izgradnje puta je 160 hiljada KM., do sada je urađeno malo više od 50% te se do kraja JULA ove godine očekuje realizacija preostalih 400 metara da se spoje sa Mjesnom zajednicom Ograđenovac. Širina asvalta je 4 metra, plus bankine pola metra te kanali. Dakle sve su predispozicije riješene u pogledu imovinsko pravnih odnosa pored puta te sa velikim nestrpljenem očekuju završetak asvalta.Ovim putem Vas pozivamo cijenjeni posjetioci naše i vaše web stranice da pomognemo ove naše sugrađane oko izgradnje ovog mesdžida te možete lično kontaktirani Džavida Hasanovića koji ima blokove naplate na telefon 061/ 408-363 oko uplate Vašeg priloga koji će njima dobro doć u ovom hajirli poslu jer svaka trunka dobra će se vidjet i nać kao i svako loše djelo na sudnjem danu.