Intervju

altOvih dana u „Omladinskom centru“ bila je postavljena 18. Foto-izložba dokumentarne fotografije“130.GODINA BRČANSKOG VATROGASTVA“ autora Ataha Mahića, inače našeg stalnog saradnika, što je i bio povod da sa Atahom obavimo razgovor.

dematrahic.ba Razvoj BiH proteže se još u doba Osmanskog carstva kada su izdavana uputstva o preventivnoj zaštiti protiv požara?

Atah Mahić: U pravu si. Prema tim uputstvima sva domaćinstva su morala imati napunjeno suđe vodom koje je trebalo biti u pripremi u slučaju požara. Isto tako postoje vjerodostojni podaci da je Topal Osman-paša 1864.godine nabavio nekoliko ručnih vatrogasnih pumpi,tzv „tulumbe“ za potrebe Sarajeva i Travnika. Ali oformljenje vatrogastva u BiH uzima se 1879. godina kada je 12. juna oformljeno DVD u Travniku a koncem decembra i u Sarajevu, dakle, 15 godina kasnije. Očigledno da nekome nije odgovaralo da su nam Turci u amanet ostavili i ovaj historijski podatak nego je taj događaj prebačen u Austrougarski period.

dematrahic.ba Vratimo se na brčansko vatrogastvo. Koliko je fotografija izloženo i koji je vremenski period obuhvaćen?

Atah Mahić: Kao prvo trebam istaći da je ova foto-izložba trebala biti postavljena prošle godine, koja je bila i jubilarna. Još 2010. godine obavijestio sam nadležne u Vladi Brčko distrikta BiH da je 2012. godina u kojoj se obilježava 130. godišnjica osnivanja prvog Vatrogasnog društva u Brčkom. Sa zakašnjenjem od godinu dana ona je postavljena tek sada. Ali nikada nije kasno.

alt 

dematrahic.ba Rekoste Vatrogasnog društva a ne Dobrovoljnog vatrogasnog društva?

Atah Mahić: Tako je. 1882. godine austrougarski oficir oformio je prvo Vatrogasno društvo. Na rad tog Društva upliv je imala i vojska. Ali prvo Dobrovoljno vatrogasno društvo oformio je tadašnji gradonačelnik Brčkog Mujaga M. Mehmedović 2. aprila 1905. godine. On je tada izabran i za prvog predsjednika brčanskog DVD.

Ali, da odgovorim na vaše pitanje. Na izložbi sam izložio 200 fotografija i dokumenata koji obuhvataju vremenski period od 1895. pa do 2013. godine. To je relativno mali broj fotosa koji bi trebao da obilježi jedan ovako veliki period. Potrudio sam se, zaista, da posjetitelji izložbe mogu vidjeti kako je u našem gradu počelo i razvijalo se vatrogastvo, kroz kakve je faze prolazilo, kako su nastajali i rješavali se problemi itd.

altdematrahic.ba Verovatno su izložene i neke od vaših fotografija?

Atah Mahić: Osobno sam snimio 90 % od izloženih fotografija. Kao novinar sam imao priliku pratiti sve vatrogasne vježbe i intervencije, odnosno zabilježiti te događaje. Znači da su ih moji Brčaci imali priliku po prvi puta i vidjeti.

dematrahic.ba: Stare fotografije su jako interesantne kao arhivska i dokumentarna građa, ali isto tako i kao historijski izvori koji nam daju mnoštvo interesantnih podataka i informacija?

Atah Mahić: Upravo tako. Zbog toga mi je i bila želja i namjera da ovom postavkom Brčacima omogućim jednu malu šetnju kroz razvojni put brčanskih vatrogasaca. Ljudska sjećanja blijede, akteri tih događaja nas „napuštaju“ i nisu više među nama. Ali ne i pisana građa i stare fotografije. Zbog toga sam sretan kada Brčaci mogu vidjeti na izloženim fotografijama poznata lica, svog dalekog pretka, vidjeti naš grad i njegov dašak historije i vremena kada je Brčko bilo puno života i duhovnog bogastva.

dematrahic.ba: Vjerovatno imate neki podatak i o DVD G. Rahić...?

Atah Mahić: DVD Gornji Rahić je jedno od najstarijih seoskih vatrogasnih društava. Osnovano je 1946. godine. Naime, te godine u BiH je osnovano 14 vatrogasnih društava od toga samo dva u našoj Općini-DVD Gornji Rahić i DVD Tvornice namještaja „Bosna“. Društvo je bilo veoma aktivno.  U Matičnoj knjizi ovog Društva vidljivo je da je od tog vremena u njemu djelovalo 97 aktivnih članova. Odnosno pod brojem 97 evidentiran je Nihad (Muradif) Deronjić, kvalifikovani moler.

alt 

Recimo, rahićki poštar Hazim (Salih) Šabanović je bio više puta predsjednik i komandir DVD G.Rahić. Hasan (Alija) H.Muratović, rahićki brico, je dva puta biran za člana Predsjedništva i delegata Općinskog vatrogasnog Saveza a bio je i sekretar DVD. Za svoj rad odlikovan je Bronzanom medaljom. Zejdulah (Huseina) Kovačević je, također, bio dva puta predsjednik Društva, delegat Općinskog Saveza i dobitnik Bronzane medalje itd.

U Društvu je bilo članova svih profila, od zemljoradnika do zanatlija i službenika. Naprimjer, Redžep Lišić je bio mesar, Sadik Deronjić penzioner, Alija Hokić kovač, Samid Mehmedović trgovac, Muhamed Zlatić konobar, Enes Karahmetović staklorezac itd.

U periodu od 1992. godine DVD Gornji Rahić prelazi u Profesionalnu vatrogasnu jedinicu čiji je komandir bio Asim (Alija) Kuč. Ova jedinica će od 2000. godine ući u sastav PFJ Brčko distrikta BiH.

dematrahic.ba: Velika vam hvala na ovom razgovoru.

Atah Mahić: Uvijek mi je zadovoljstvo kada mogu nešto uraditi za vaš portal. Dozvolite mi samo da se zahvalim Vladi Brčko distrikta BiH, Odjelu za Javnu sigurnost, kao generalnom sponzoru ove moje 18.dokumentarne foto-izložbe, zatim mojim Brčacima i prijateljima, koji su mi pomogli u realizaciji izložbe, Dr Amri i Safetu Tursiću, Tamari Tomaš- Apoteka „Medika“ i Enisu Mehmedagiću.

Razgovarao Hamid Hasikić

dematrahic.ba