Kada su u ponedeljak zazvonila školska zvona u Beču je 50 hiljada katololičke djece sjelo u školske klupe, muslimanske djece ima 35 hiljada, 25 hiljada djece koja se ne izjašanjavaju o vjeri i 12 hiljada srpsko – pravoslavne djece.

alt 

Po prvi put je veći broj muslimanske djece od katoličke u osnovnim školama – od 4. do 8.razreda: Katolici – 8369, muslimani-11444. Za sada je u srednjim školama broj katoličke djece veći, ali prema statistički podacima, trend rasta muslimanske djece će se pojačati do 2050.godine. Prema tim podacima, muslimanska djeca će biti najbrojnija u Beču.

saff.ba