priroda blagajReče: Sve su to samo pusti snovi.

Riješih da budem pokoran, pa mi reče: Uživaj dok si mlad !    Rekoh: Bojim se smrti !    Reče:   U mladosti nećeš umrijeti, ja    htjedoh da učim Kur'an.  i    Reče: Muzikom dušu razgali.  Rekoh: Ona je od haram stvari !  Reče: Nije! Učenjaka imaš koji tako kažu.  Rekoh: Hodisi koji je zabranju s njima se ne slažu. Reče: Svi oni lažu. (daif) I prođe ljepotica pa oborih pogled svoj...  Reče:  Šta je to u pogledu tvom ?  Rekoh: U njemu je opasnost i moj slom. Reče: Razmišljaj o ljepoti, i olakšaj halu svom. A kad odoh da održim vaz... Reče: Nemoj da se sramotiš i padaš u jaz. Rekoh: Želim da posavjetujem vjernike. Reče: Bojim se za tebe slave velike.

Rekoh: Utječem se Allahu od tebe pa me šejtan ponižen napusti i ode.

Dr.Aid el-Karni