Tevhid poginulom borcu Sulji Mehiću

U utorak  6.juna napuni će se 30 godina od pogibije Sulje Mehića. Suljo je rođen 28.juna 1946. godine u Gornje...

Na ahiret je preselila Sabira Karal…

Danas 4. juna 2023.godine na ahiret  je preselila Karalić (rođ.Delić) Sabira zvana Behija u 84-oj godini žviot...

Pripremi se za sutra

ي َ أ َٰٓ ِذي َن َءا َمنُوا ٱتَّقُوا ۡر يَ ٱلَّ ٱ َّّللَ تَنظُ َول س ۡ ۡ َّدَم ۡت نَف َّما د َوٱتَّقُوا ه َ ٱ َّّلل...

Tevhid poginulom borcu Ibranović …

Prije neki dan obavili smo tevhid za Dedić Sulejmana i evo dolazi nam u susret novi tevhid za našeg poginulog borca...

U Brisbanu je preselio na ahiret Še…

U Brisbanu, država Queensland, kontinent Australija preselio je na ahiret Imamović  (Ishaka) Šefkija unuk hafi...

Konferencija u G.Rahiću drugog skup…

U subotu 27.maja 2023.godine džemat Gornji Rahić je bio po drugi put domaćin naučnih i kulturnih radnika sa temom „...

Važnost vakufa

هۦ َعِلي م َّن ٱ ََّّللَ ب ِ إ ِمن َش ۡي ٖء فَ َو َما تُن ِفقُواْ َۚ ِم َّما تُ ِحبُّو َن ٰى تُن ِفقُواْ ِ َّر َحتّ...

U ponudi prodaja i klanje kurbana u…

Kao i svake godine tako i ove kako se približava kurban bajram odnosno hadžijski bajram imamo potrebu da sebi obezb...

Tevhid za poginulog borca Sulejmana…

U nedjelju 28. maja 2023. godine biće proučen tevhid za našeg sugrađanina borca-šehida Dedić (Mustafe) Sulejma...

G.Rahić: Drugi skup naučnih i kultu…

Čast nam je obavijestit vas da će se u subotu 27.maja 2023. godine održati  Drugi skup naučnih i kulturnih rad...

Ispred Šehidskog mezarja urađena re…

U prvim danima mjeseca maja tačnije u periodu od 3. do 5. maja džemat Gornji Rahić u saradnji sa d.o.o.“Komunalac“ ...

Slušanje Božijih riječi

Bog je nastanjujući čovjeka na Zemlji dao mu uputu i postavio granice po kojima će se čovjek orjentisati na dunjalu...