nesretne navikeDjetinjstvo im je dosadno. Žure da odrastu, a onda bi htjeli ponovo biti djeca.

Troše zdravlje da bi stekili novac, a onda troše novac da bi vratili zdravlje.

Misle tjeskobno na budućnost te tako zanemare na sadašnjost pa ne žive ni u sadašnjosti ni u budućnosti.

Žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu ni živjeli.