U1kutija za glasanje petak drugog decembra 2022. godine održaće se redovni izbori u Islamskoj zajednici Bosne i Hrecegovine. U prvom krugu izbori će se odnositi za sva tri nivoa i to :

  • Nivo džemata (džematski odbori)
  • Nivo medžlisa (za skupštinu medžlisa)
  • Nivo sabor (za izbor sabornika)

U drugom krugu subota 17.decembra 2022. godine biće skupština medžlisa na kojoj članovi skupštine biraju članove izvršnog odbora.

Treći krug je predviđen za nedjelju 18. decembra 2022. godine gdje članovi ove liste u svojim okruzima će birati članove Sabora Islamske zajednice.

Dakle, izbori koji će biti provedeni na nivou džemata su u petak 2. decembar 2022. godine.

U džematu Gornji Rahić birališta će biti otvorena od 9 do 19 sati. Biralište će biti smješteno u objektu Omladinskog centra u prizemlju gdje se nalazio kabinet informatike.

Pravo glasa imaju svi članovi džemata koji su punoljetni, sa sobom glasači trebaju imat ličnu kartu.

Liste za sva tri nivoa džemata Gornji Rahić biće postavljene na oglasnu tablu u džamiji.