1ucikuranBog je nastanjujući čovjeka na Zemlji dao mu uputu i postavio granice po kojima će se čovjek orjentisati na dunjaluku. U zavisnosti od odnosa čovjeka prema tim granicama zavisit će njegovo polaganje računa na Sudnjem danu. Bog nam je slao i Poslanike da nam pomognu u tumačenju Božije riječi i da nam budu primjeri kako Božija riječ može biti živa među nama. I na koncu kada nema ni Poslanika kaže Bog da se međusobno dogovaramo i odlučujemo, međutim u svemu tome trebamo poštovati one koje smo izabrali i koji su na čelu određene institucije.

Čovjek u svome svakodnevnom životu treba voditi računa o ovoj hijerarhiji, na čijem čelu je Božija riječ, potom Poslanik koji je i sam slijedio i djelovao u skladu sa Božijom riječju, zatim ljudi među nama koje smo izabrali da obnašaju određene funkcije ako rade u domenu normi i pravila koja ih obavezuju. Tako je i sa propisima, prvo Kur'an, govor Poslanika i na koncu fetve – mišljenje učenjaka. Ova hijerarhija postoji i treba se poštovati. Pravila su tu da se poštuju kako bi nam osigurala red, stabilnost, pravednost i pedatntnost. Nema u islamu one čuvene grčke izreke da je čovjek mjera svih stvari, razlog je jednostavan isključuje Boga i samim tim gubi se hijerarhija i nastaje haos. Zamislimo samo kada bi svako o svemu odlučivao kako on misli da treba, nastao bi opšti haos.

Nažalost draga braćo petkom na džumi nam se dešava da imamo manjak poštovanja prema pomenutoj hijerarhiji. Kada se Kur'an uči ti slušaj i šuti da bi bili pomilovani. Kažu učenjaci da se ovaj kura'nski ajet odnosi na troje:

  • Oni koji klanjaju za imamom na farzu da ne uče za njim da ga ne bi pomeli
  • Odnosi se i na hutbu prilikom koje nema priča, pa čak ni išaretom, hutbe ne traju dugo i trebaju se saslušat
  • Gdje god da se uči Kuran nema priče, iz poštovanja prema Božijoj riječi, zbog sevapa zbog hijerarhije koju smo spominjali.

Nama se nažalost dešava da se petkom pričom nadjačava učenje Kur'ana i spominjanje Allaha. Zar ne možemo dunjaluk barem na trenutak ostaviti i iskoristit vrijeme džume za ibadet. Kaže Božiji Poslanik da petkom postoji vrijeme kada se dova ne odbija, zašto ne iskoristimo to vrijeme? Umjesto da ostavimo dunjaluk za sobom kada ulazimo u džamije mi ga povlačimo sa sobom do te mjere da ne poštujemo učenje Kur'ana. Ružno je to i grijeh. Molim Allaha dž.š. da nam pomogne da popravimo stanje.