Paltrva brčanska pošta otvorena je još u veijeme Otomanskog carstva,odnosno 1864.godine,a zgrada se nalazila preko puta Radničkog doma,tada hotela “ORIENT”,odmah do brčanske Zelene pijace. U toj pošti je radio samo jedan službenik a sav poštanski promet se odvijao prema Bosanskom Šamcu,Zvorniku,Tuzli i Sarajevu. Te godine,sem u Brčkom,pošte su otvorene i u Sarajevu, Mostaru, Zvorniku, Gradišci,Tuzli,Bosanskom Brodu,Bijeljini i Višegradu. Te prve pošte u Bosni i Hercegovini imale sui  svoje žigove koji su bili u obliku dvostruke pačetvorine,nazivom mjesta i Hidžretske godine-81,što po novom kalendaru označava 1865.godinu.eOvakav žig imala je i prva brčanska pošta koji je bio u upotrebi od 1865.pa sve do 1878.godine,odnosno do dolaska Austrougarske i na njemu je,na turskom jeziku,pisalo:

“POSTEHANA BRČKI”,odnosno poštanski ured Brčki.

 

 altPoštu su prenosili Tatari na konjima a duž puta su bile podignute Menzilhane,gdje su se Tatari na kratko odmarali i mijenjali konje.Menzilhane  su bile u funkciji sve do dolaska Austrougarske i bile su,uglavnom,u privatnom vlasništvu.

 

 Dolaskom Austrougarske 1878.godine,u zgradu turske pošte useljava se Vojna pošta dok su u jednom dijelu zgrade smještena žandarmerija.Ova pošta je bila privremenog tipa-etapna pošta i počela je sa radom 27.septembra 1878.godine a već 1879.godine preimenovana je u stalnu Vojnu poštu i imala je svoj žig sa nazivom “K.und K.MILIT.POST-BRČKA”,što u prevodu znači”Carska i kraljevska vojna pošta”.

Na tim žigovima,kako vidimo,mijenja se i naziv grada iz BRČKI u BRČKA i rimskim brojem XVII,odnosno brojem pod kojim je Brčko zaposjednuto.

 

Austrougarska pošta će u staroj turskoj zgradi ostati sve do 1892.godine kada se,po završetku izgradnje brčanske Vijećnice,seli u nove prostorije i u Vijećnici će ostati sve do 1894.godine kada se ponovo preseljava u novosagrađenu zgradu na Ficibajeru. Ovu novu zgradu je izgradio brčanski veletrgovac Alijaga Kučukalić koju je ustupio pod najam Austrougarskoj vladi. U toj će zgradi pošta raditi i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije,NDH-a i u doba socijalističke vladavine,odnosno sve do 1959.godine kada se pošta preseljava u novu zgradu u centru grada.

 

I ovdje se pokušava prekrojiti brčanska historija pa se na zgradu stare Vojne pošte stavlja Spomen ploča sa tekstom:

”U ovoj zgradi otovorena je prva pošta sa telegrafom u Brčkom 1870.godine. stavljena je pod zaštitu Opštine 1979.godine”.

Odbor za obilježavanje kult.histrorijskih spomenika, Brčko,1984.godine.

 

Naravno,ovo nije tačno,jer je,kako sam naveo,ova zgrada  je napravljena tek 1894.godine. A prvi telegraf u Brčkom je montiran u staroj turskoj zgradi 1878.godine odmah po dolasku Austrougarske vojske u Brčko.

 

Autor:Atah Mahić

 

Iz historije Brčkog/rahic.ba