orasje nekadNaučno-stručna konferencija „Islamska kultura i tradicija u Orašju od sredine 19. stoljeća do danas“ održat će se 7. decembra 2022. godine u hotelu “Navis” u Orašju. Povod za održavanje Konferencije je stotinu i šezdeset godina od dolaska muslimana na područje Orašja, tadašnje Donje Azizije, a koji su protjerani iz Kneževine Srbije 1862/63. godine.

Konferenciju će otvoriti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Prema riječima predsjednika Organizacionog odbora dr. Mirsada Arnautalića programom Konferencije predviđeno je znanstveno razmatranje i valoriziranje identitetske, kulturne i duhovne artikulacije muslimana u Orašju.

„S obzirom da su na naučnoj konferenciji održanoj prije deset godina, tačnije 2012. godine, studiozno istražene i obrađene teme do perioda doseljavanja muslimana iz Kneževine Srbije u Donju Aziziju, tematsko težište ove konferencije će biti usmjereno kao egzistencijalno-kulturnoj retrospektivi života muslimana od dolaska u Aziziju do danas.

Programom Konferencije predviđeno je dvanest izlaganja u tri sesije“, kazao je dr. Arnautalić.

Na Konferenciji će govoriti: dr. Safet Bandžović, mr. Amer Maslo, dr. Omer Hamzić, mr. Idriz Bešić, dr. Ramiz Smajić, dr. Sead Seljubac, dr. Mustafa Gobeljić, dr. Mirsad Arnautalić, dr. Izet Šabotić, dr. Mensur Husić, mr. Amir Džinić i mr. Dženan Rahmanović.

Organizatori ovog naučnog skupa su Muftijstvo tuzlansko, Medžlis Islamske zajednice Orašje i Instituta za društvena i religijska istraživanja.

naucna orasje 2 22

naucna orasje 3 22